Comisia Europeană face apel la statele membre UE pentru a-și îndeplini angajamentele în vederea asigurării egalității de șanse și pentru o mai bună integrare economică și socială a celor 10 – 12 milioane de romi din Europa.

Statele membre ale UE au la dispoziție doi ani pentru a pune în practică măsurile necesare pentru a se conforma recomandării Comisiei Europene. Acestea vor trebui să informeze anual Comisia cu privire la modul în care au pus în aplicare recomandarea.

Pentru implementarea acestor măsuri, conform documentelor strategice emise de UE, se vor aloca și fonduri nerambursabile ce vor susține acțiunile statelor membre în atingerea obiectivelor UE.

Romii reprezintă cea mai mare şi mai vulnerabilă minoritate din Uniunea Europeană, comunitatea lor fiind în general marginalizată şi discriminată. Incluziunea romilor şi a altor categorii defavorizate în viața socială şi economică este necesară pentru a atinge obiectivele Strategiei UE 2020, proces ce presupune o schimbare de mentalități.

Situaţia acestor comunităţi din Regiunea Centru este, în cele mai multe cazuri, mult mai precară decât ceea ce se reflectă prin valorile pe care le au indicatorii analizaţi la nivel de localitate. Pornind de aici, ne propunem să realizăm o analiză a situației romilor la nivel regional, care să furnizeze un cadru pentru o viitoare cercetare de teren, o anchetă care să ne dea unele repere privind nivelul de dezvoltare al acestor localități, eventual să identificăm soluții la nevoile romilor pentru a putea să respectăm cadrul stabilit de UE”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Conform recensământului din 2011, în România un număr de 619 mii de persoane s-au declarat de etnie romă, însemnând 3,2% din populația țării. Conform unor aprecieri, însă, procentajul populației de etnie romă ajunge la 8,32%, numărul minim al acestei comunități fiind estimat la 1,2 milioane, cel maxim la 2,5 milioane, cu o medie de 1,85 de milioane. Cea mai mare pondere a populației rome se găseşte în regiunea Centru, unde – cu circa 111000 de persoane – reprezintă 4,9% din totalul populației regiunii, urmată de regiunea Nord-Vest, la polul opus situându-se regiunea Nord-Est.

Relații publice, ADR-Centru