ministerul-fondurilor-europene-siglaRomânia poate transmite documentele pentru rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor majore finanţate din Programul operaţional sectorial mediu (POS Mediu) înainte de emiterea deciziei de aprobare de către Comisia Europeană. Această măsură pentru accelerarea absorbţiei fondurilor europene este reglementată de Hotărârea guvernului privind modificarea HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, act normativ aprobat în şedinţa Guvernului României de miercuri, 24 iulie a.c.

Cheltuielile care vizează proiecte majore finanţate de la bugetul de stat, dar care nu au fost încă aprobate de Comisie, sunt considerate eligibile şi vor fi rambursate din program după emiterea ordinului de aprobare. Până în prezent, Autoritatea de Management POS Mediu nu a avut nici un proiect major refuzat de către Comisie, în special datorită faptului că aceste proiecte sunt în prealabil discutate şi agreate informal cu oficialii Comisiei Europene.

Tot în şedinţa din această săptămână, Guvernul României a aprobat Ordonanța privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru proiecte finanţate din POS Mediu.

Ca urmare a promovării acestui act normativ urmează să fie suportate de la bugetul de stat corecțiile financiare aplicate:

– în cazul contractelor de achiziție publică a căror procedură de atribuire a fost iniţiată înainte de data de 10 iunie 2011;

– în cazul contractelor de achiziție publică a căror procedură de atribuire a fost iniţiată după data de 10 iunie 2011, pentru care există înscrisă opinia „fără observaţii” de către UCVAP/CVAP;

– în cazul contractelor de achiziție publică a căror procedură de atribuire a fost iniţiată începând cu data de 1 octombrie 2011, pentru care documentația de atribuire a fost evaluată și aprobată de ANRMAP.

Consuela Stegărescu,
consilier personal, Cabinetul ministrului Fondurilor Europene