Comisarul european pentru Politica regională, Johannes Hahn, a prezentat o propunere de reformă a Fondului de solidaritate al UE. Planurile adoptate de Uniunea Europeană vor permite Fondului să reacționeze mai repede și îl vor face mai ușor de utilizat, instituind criterii mai clare privind beneficiarii.

De la crearea sa în 2002, Fondul de solidaritate a reacționat în cazul a 52 de catastrofe din întreaga Europă, inclusiv cutremure, incendii de pădure, secete, furtuni și inundații.

23 de țări au fost sprijinite cu peste 3,2 miliarde de euro. Dacă propunerile vor fi aprobate de Parlamentul European și de statele membre ale UE, țările și regiunile afectate de catastrofe se vor putea aștepta la îmbunătățiri semnificative ale modului în care funcționează Fondul de solidaritate.

Domnul comisar Hahn a declarat: „Trebuie să reacționăm mai bine pentru a ajuta țările să reconstruiască și să-și revină după catastrofe. Propunerea Comisiei Europene este expresia clară a solidarității în ceea ce privește ajutorul acordat regiunilor și țărilor din Europa atunci când acestea au nevoie de ajutor.

Schimbările pe care le-am decis vor face din Fondul de solidaritate un instrument mai rapid, mai clar și mai ușor de utilizat. De asemenea, propunerea va încuraja țările să-și intensifice, în primul rând, eforturile de prevenire și gestionare a catastrofelor. Aș dori să îndemn acum Parlamentul European și statele membre să aprobe aceste planuri și să creeze neîntârziat un fond de solidaritate care va funcționa mai eficient și mai eficace.”

Noua propunere legislativă simplifică normele în vigoare, astfel încât ajutoarele să poată fi plătite mai rapid decât în prezent. Totodată, pentru prima oară planurile introduc posibilitatea efectuării unor plăți în avans. Se specifică mai clar cine va fi eligibil și pentru ce anume, mai ales în cazul catastrofelor regionale. De asemenea, reforma încurajează statele membre să acorde o importanță sporită strategiilor de prevenire a catastrofelor și de gestionare a riscurilor. Principiile Fondului rămân neschimbate, la fel și modalitatea de finanțare a acestuia, în afara bugetului UE.

Principalele reforme:

  • clarificarea sferei de aplicare a Fondului de solidaritate, prin limitarea acesteia la catastrofele naturale și prin includerea secetei;

  • reguli mai clare privind eligibilitatea în cazul catastrofelor regionale, prin introducerea unui prag unic pentru acordarea de ajutoare, bazat pe daune – 1,5 % din produsul intern brut regional;

  • în premieră, posibilitatea efectuării unor plăți în avans: 10 % din contribuția preconizată – cu o limită de 30 de milioane de euro;

  • procedură administrativă mai scurtă, prin contopirea într-un singur acord a etapelor de aprobare și implementare;

  • introducerea unor măsuri de încurajare a aplicării unor strategii de prevenire a riscurilor de catastrofe, prin cerințe de raportare și prin eventuala condiționare a acordării ajutoarelor.

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) a fost instituit pentru a sprijini statele membre ale UE și țările în curs de aderare prin furnizarea de sprijin financiar în urma unor catastrofe naturale majore. Fondul a fost creat în urma gravelor inundații din centrul Europei din vara anului 2002. Lista tuturor granturilor din FSUE

În principiu, asistența din Fond este limitată la finanțarea operațiunilor de urgență desfășurate de autoritățile publice. Pagubele suferite de particulari sau pierderile de venit nu pot face obiectul unor despăgubiri din fond.

Comisia Europeană