Guvernul României a aprobat, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ordonanţa de urgenţă privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii.

Prin actul normativ aprobat se desfiinţează toate construcţiile cu destinaţie turistică precum şi construcţiile realizate în limita a 200 de metri de la linia de coastă, din staţiunile turistice şi din localităţile aflate pe Litoralul Mării Negre, ridicate fără autorizaţie sau cu depăşirea limitei autorizaţiei de construire, aflate pe proprietatea publică sau privată, finalizate sau în curs de execuţie.

Inspectorii Inspectoratului de Stat în Construcţii vor constata starea de ilegalitate, vor înştiinţa MDRT, iar Ministerul va soma proprietarii, care au la dispoziţie 48 de ore pentru desfiinţarea construcţiilor. În cazul în care proprietarul nu dă curs somaţiei, desfiinţarea se va face în termen de 24 de ore de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu recuperarea ulterioară a cheltuielilor de la proprietarul construcţiei.

Aceste modificări aduse Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare, au fost făcute pentru a asigura cadrul legal necesar stopării construcţiilor ilegale, care au afectat în mod grav zonele cu potenţial turistic, staţiunile turistice, rezervaţiile naţionale, zonele construite protejate şi zonele de protecţie a monumentelor istorice.

Biroul de presă al
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Mişto, dar de ce numai pe Litoral? Eu ştiu multe alte zone etno-folclorice în care se vede cu ochiul liber şi fără ştiinţă de carte că s-a construit mai prost chiar (din punctul de vedere al normelor de urbanism) decât pe vremea celeilalte dictaturi. [S.F.D.]