În data de 26 aprilie a.c., senatorul Titus Corlăţean, membru al delegaţiei române la APCE, a avut o intervenţie în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, semnalând parlamentarilor europeni şi secretarului general al CE, Thorbjørn Jagland, situaţia generată de noua legislaţie promovată de Guvernul României în domeniul educaţiei.

D-l Corlăţean a solicitat implicarea organizaţiei de la Strasbourg şi a secretarului său general în legătură cu subiectul menţionat. Senatorul român a arătat că, deşi agreată la nivel de principiu de toate forţele politice din ţara noastă, reforma în domeniul educaţiei este grav distorsionată de Guvern prin promovarea unui proiect de lege care violează flagrant principii şi valori garantate la nivel european, în general, şi de Consiliul Europei, în special. Printre acestea se numără respectarea autonomiei universitare, depolitizarea sistemului de învăţământ superior, inclusiv în cadrul procesului de alegere a rectorilor şi decanilor din universităţi, şi alte aspecte care au generat o vie reacţie de protest din partea corpului profesoral, a elevilor şi a societăţii civile.

Biroul de presă al Senatului