În contextul general al soluţionării urgenţelor cetăţenilor, ca o componentă importantă a obligaţiilor serviciului universal şi ca o cerinţă impusă prin politicile sectorului de telecomunicaţii din acquisul Uniunii Europene, în România a fost implementat Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă (SNUAU). Acesta asigură preluarea apelurilor de urgenţă de la cetăţeni şi, după caz, transmiterea acestora către agenţiile de intervenţie specializate definite prin „structurile autorităţilor administraţiei publice, care au rolul de intervenţie imediată pentru soluţionarea urgenţelor în domeniul ambulanţei, serviciilor Mobile de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (S.M.U.R.D.), poliţiei, jandarmeriei, serviciilor publice profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă, inclusiv S.M.U.R.D., contra terorismului, precum şi alte structuri stabilite prin hotărâre a Guvernului”.

Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 18/24.01.2002 şi H.G.R. 227/2003 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), definit ca operator al sistemului, a fost desemnat să instaleze, să opereze, să întreţină si să menţină la nivelul cerinţelor Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă.

Începând cu 07 aprilie 2005, potrivit Ordinului Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei nr. 112, Sistemul funcţionează la nivelul întregii ţări şi poate fi apelat prin formarea numărului unic european de urgenţă 112 în toate reţelele de telefonie, fixe sau mobile. Acesta are capacitatea şi disponibilitatea de a răspunde permanent, 24 ore/ 7 zile pe săptămână, la solicitările cetăţenilor care au nevoie imediată de ajutor. Indiferent de reţeaua telefonică în care este generat, numărul unic pentru apel de urgenţă 112 este gratuit şi trebuie format fără prefix. Odată cu recepţionarea apelului sistemul permite identificarea automată a numărului de telefon al apelantului şi a locului evenimentului.

Potrivit cadrului legal actualizat în baza căruia este organizat şi funcţionează SNUAU, stabilit prin Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2008, aprobată prin Legea nr. 160/2008, la 112 se recepţionează apelurile de urgenţă în limbile minorităţilor naţionale precum şi în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională. De asemenea, prin prevederi legale şi modul de organizare, administratorul SNUAU – STS – şi agenţiile specializate de intervenţie asigură confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal colectate şi stocate de la apelanţi pe timpul efectuării apelurilor de urgenţă.

La apelarea serviciului „112” persoana care a format numărul unic de apel de urgenţă este conectată la un singur centru 112 corespunzător judeţului din care se sună.

În ultimii 5 ani în centrele unice pentru apeluri de urgenţă 112 au fost recepţionate peste 147.000.000 de apeluri, ceea ce reprezintă aproximativ 85.000 de apeluri pe zi. Nu orice apel primit de centrele 112 reprezintă o urgenţă. Astfel, au fost identificate ca urgenţe aproximativ 16.300.000 de incidente, ceea ce reprezintă în medie aproximativ 9000 de incidente pe zi.

Din statisticile recente rezultă că la nivel naţional doar 24% dintre apeluri sunt urgenţe, celelalte apeluri sunt nonurgenţe sau injurioase. Asta înseamnă că pentru 76% din apelurile recepţionate operatorii 112 nu fac transferul către dispeceratele de urgenţă.

În perioada următoare, prin atragerea de fonduri europene, STS, administratorul sistemului, derulează trei proiecte de dezvoltare care vor permite optimizarea modului de lucru în cazul urgenţelor

Ca răspuns la preocupările Uniunii Europene de dezvoltare a sistemelor de urgenţă, STS este implicat în proiectarea şi implementarea proiectului “eCall” (apelarea automată a numărului european unic pentru apeluri de urgenţă 112 atunci când un automobil este implicat într-un accident grav) şi în proiectul „Reach 112” (asigurarea accesului, în timp real, la serviciile de urgenţă a persoanelor cu dizabilităţi: cu deficienţe de vorbire, de vedere şi de auz).

Pentru informarea populaţiei în legătură cu importanţa, utilitatea şi necesitatea folosirii corecte a numărului unic de urgenţă 112 şi pentru reducerea numărului de apeluri false, STS realizează de câţiva ani campanii de informare şi educare, având ca ţintă principală tinerii din şcoli, populaţia din mediul rural şi turiştii. Toate mijloacele de informare locale şi centrale (posturi de televiziune şi de radio, ziare şi alte publicaţii, agenţiile de presă) ni s-au alăturat şi au susţinut campaniile prin difuzarea de ştiri şi reportaje. Pentru rezultatele deosebite obţinute în campaniile de informare şi educare referitoare la numărul 112 STS i-a fost acordat premiul Asociaţiei Numărului European de Urgenţă (EENA).

Recentele statistici ale Comisiei Europene arată că România se află pe primele locuri în ceea ce priveşte informarea şi cunoaştrea numărului unic european de urgenţă 112.

Sistemul 112 din România respectă toate standardele comunitare în domeniu şi este printre cele mai moderne din Europa.

Colonel Adrian Fulea, purtător de cuvânt al
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale