Programul REGIO aduce o veste bună pentru moţii din judeţul Alba. Spitalul din Abrud va beneficia de finanţare nerambursabilă pentru reabilitare şi modernizare, în urma implementării proiectului „Modernizare, reabilitare şi echipare corp clădire Ambulatoriu de spital Abrud”, finanţat din fonduri europene prin Programul operaţional regional. Contractul de finanţare, în valoare totală de aproape 2 milioane de lei, din care suma nerambursabilă este de 1.574.476,19 lei, va fi semnat miercuri, 28 aprilie 2010, de către domnii Tiberiu Ioan Raţiu, primarul oraşului Abrud, şi Simion Creţu, director general al Agenţiei de dezvoltare regională Centru.

Proiectul prevede îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală şi creşterea pe această bază a calităţii serviciilor medicale, lista specializărilor propuse spre a beneficia fonduri nerambursabile în cadrul Ambulatoriului de la Spitalul din Abrud fiind: pediatrie, obstetrică-ginecologie, chirurgie generală, ORL, medicină internă, recuperare.

Durata de implementare a proiectului este de 8 luni, principalele lucrări efectuate fiind înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare, înlocuirea acoperişului clădirii, recompartimentări încăperi conform normelor sanitare corespunzătoare cerinţelor UE şi construire de rampe de acces pentru persoane cu handicap. În plus, prin proiect vor fi achiziţionate echipamente moderne de diagnostic: aparat analizor pentru laboratorul de ambulatoriu, aparat videoendoscopic, aparat combină electroterapie, analizor biochimic, autoclav laborator, electrocardiograf, ecograf, generator de oxigen.

Prin această cerere de finanţare, unitatea administrativ–teritorială oraşul Abrud şi locuitorii Ţării Moţilor vor beneficia de creşterea calităţii serviciilor oferite în cadrul ambulatoriului, constând în prevenirea apariţiei sau dezvoltării anumitor boli, în reducerea sau chiar eliminarea perioadei de spitalizare, accesul la servicii de sănătate acordate în condiţii de igienă şi siguranţă.

Finanţarea va fi acordată în cadrul Axei prioritare 3, Domeniul major de intervenţie 3.1 – „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” al Programului operaţional regional, proiectul fiind primul de acest gen contractat la nivel regional în cadrul acestui domeniu de intervenţie.

„Domeniul de finanţare referitor la investiţiile în infrastructura medicală este deosebit de sensibil, la nivelul întregii ţări. Fondurile pentru sănătate nu pot fi considerate aproape niciodată suficiente deoarece, mai repede sau mai târziu, fiecare dintre noi va apela la servicii medicale. În România sistemul medical este mult subfinanţat, dar fondurile europene pot să repună pe linia de plutire acele instituţii medicale care se dovedesc viabile şi care oferă condiţii din ce în ce mai bune pacienţilor. Aceasta este raţiunea pentru care a fost pregătit acest domeniu în cadrul programului REGIO, iar acum asistăm la prima semnare de contract pentru modernizarea infrastructurii medicale în regiunea noastră. Avem nevoie de infrastructură de sănătate de calitate în fiecare judeţ şi localitate a regiunii pentru a se asigura accesul egal al cetăţenilor la serviciile medicale. Pe de altă parte, deoarece depunerea de proiecte pe acest domeniu al programului se va suspenda peste câteva zile, şi la acest domeniu fondurile disponibile s-au dovedit insuficiente comparativ cu gradul nevoii de finanţare”, a declarat domnul Simion Creţu, director general al ADR Centru.

Relaţii publice,
Agenţia pentru dezvoltare regională Centru