clip_image002

Europarlamentarul PSD Ioan Enciu, membru al Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie al Parlamentului European (ITRE), a avut o intervenţie în cadrul dezbaterii de săptămâna aceasta, în plenul PE, a raportului Kirilov [1] ce propune simplificarea anumitor cerinţe şi dispoziţii generale referitoare la Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune. Deputatul european consideră că modificările promovate prin Raportul Kirilov sunt deosebit de importante pentru România, oferind posibilitatea statelor membre care nu au avut posibilitatea de a utiliza fondurilor alocate în perioada 2010 – 2013 să facă acest lucru.

În opinia lui Ioan Enciu, prin raport „se accelerează absorbţia fondurilor prin măsuri simplificate şi se dă posibilitatea implementării mai rapide a proiectelor, permiţând plăţi în avans mult mai rapide, utilizarea mai bună a resurselor şi o flexibilitate mult mai mare, prin reducerea cantităţii informaţiilor necesar a fi depuse şi prin simplificarea plăţilor. În plus, hotărârea reflectă cu adevărat principiul fundamental pe care se bazează Uniunea Europeană, acela al solidarităţii.

Cel mai important, însă, este faptul că aceasta este prima măsură luată de la începutul crizei economice şi financiare, de către UE, prin aplicarea căreia se vor crea imediat cel puţin 1,9 milioane de locuri de muncă. Astfel, hotărârea reprezintă, în esenţă, aplicarea practică a Strategiei UE2020”, a afirmat el.

Europarlamentarul român susţine propunerile din raport „atât din punct de vederea al unificării sumelor propuse pentru proiectele majore, cât şi din punctul de vedere al adaptării criteriilor şi condiţiilor tehnice specifice în vederea facilitării gestiunii fondurilor disponibile”.


[1] Raportor: Evgeni Kirilov – Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 referitor la anumite dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune în ceea ce priveşte simplificarea anumitor cerinţe şi anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiar (COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

Radu Magdin,
ofiţer de presă,
Delegaţia social-democrată română în Parlamentul European