Comisia pentru dezvoltare regională a Parlamentului European a găzduit o audiere publică în centrul căreia s-a aflat raportul de iniţiativă al Ramonei Mănescu, coordonatoarea liberalilor europeni în această comisie.

Eurodeputata liberală a afirmat, în discursul de susţinere a iniţiativei sale, că este esenţial dialogul continuu cu principalii actori în accesarea fondurilor europene: autorităţile locale şi regionale:

„Pentru că Strategia 2020 a Uniunii Europene nu era suficient de clară în privinţa rolului autorităţilor locale în dezvoltarea regională, am decis să iniţiez acest raport al cărui scop este să creeze condiţiile pentru ca autorităţile locale şi regionale să devină parteneri reali în procesul de accesare a fondurilor europene. Ne dorim implicarea lor în procesul decizional prin consultări şi dialog continuu încă din faza prelegislativă. Autorităţile locale şi regionale vor avea, în sfârşit, posibilitatea de a forma un parteneriat cu sectorul privat rezolvând astfel problema spinoasă a cofinanţării.”

Ramona Mănescu a explicat că acest obiectiv nu poate fi atins fără simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor europene, acţiune care trebuie să devină o preocupare permanentă la nivel european şi nu doar una conjuncturală, dictată de criză.

„Experienţa ultimilor ani a demonstrat că simplificarea procedurilor la nivel comunitar este o condiţie necesară pentru o politică de coeziune în sprijinul cetăţeanului. Este, însă, foarte important ca aceste proceduri simplificate să fie aplicate corect şi la nivel naţional. Avem nevoie de consolidarea asistenţei oferite de Comisia Europeană în toate fazele perioadei de programare, dar şi de expertiza executivului european în formarea profesională a personalului specializat responsabil cu gestionarea programelor europene.”

Ramona Mănescu a mai arătat că punerea în aplicare a măsurilor propuse în raportul său vor conduce la o mai bună gestionare a fondurilor europene.

„Vorbim de o acţiune cu dublu sens: pe de o parte va creşte gradul de absorbţie al fondurilor europene, dar, în acelaşi timp, vom putea reduce rata erorilor şi a neregularităţilor înregistrate în special din cauza legislaţiei prea stufoase şi greoaie. În plus, vom reuşi să evităm dublul control venit atât din partea Comisiei Europene, cât şi din cea a autorităţilor naţionale”.

Raportul de iniţiativă al eurodeputatei liberale se intitulează „Buna guvernanţă în contextul politicii regionale a UE: procedurile de asistenţă şi control ale Comisiei Europene” şi a fost prezentat pentru prima oară în Comisia pentru dezvoltare regională în urmă cu o lună. La vremea respectivă Ramona Mănescu a fost felicitată unanim decătre colegii săi pentru ideea unui astfel de raport.

Audierea din Comisia pentru dezvoltare regională s-a ţinut în prezenţa reprezentanţilor Consiliului European al Municipalităţilor şi Regiunilor, ai întreprinderilor mici şi mijlocii şi ai Comisiei Europene, respectiv ai Oficiului European de Luptă Antifraudă. În finalul reuniunii preşedinta Comisiei pentru dezvoltare regională, Danuta Huebner (PPE), a lăudat iniţiativa Ramonei Mănescu, despre care a afirmat că este o premieră în peisajul european.

Dana Otilia Cotoară,
ofiţer de presă al Delegaţiei PNL în Parlamentul European