Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului participă pentru a treia oară la proiectul european Destinaţii europene de excelenţă – EDEN, lansat de Comisia Europeană în anul 2006, având ca principal obiectiv dezvoltarea turismului european durabil şi creşterea vizibilităţii destinaţiilor non-tradiţionale.

MDRT va organiza un concurs naţional de proiecte pentru desemnarea destinaţiei de excelenţă a României, conform temei concursului EDEN stabilite anual în cadrul Comitetului Consultativ pentru Turism care, pentru ediţia 2010, este turismul acvatic. La concurs pot participa staţiunile turistice de interes naţional şi local recunoscute prin legislaţia în vigoare, a căror ofertă include ca element principal resursa apă (lacuri, râuri, zone de coastă, izvoare de apă minerală etc.).

Dosarele de participare la concurs vor putea fi transmise până la data de 10 mai 2010, la următoarea adresă: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Strada Apolodor nr. 17, latura nord, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050741, cu menţiunea pentru Direcţia dezvoltare turistică – Proiectul EDEN.

Persoana de contact: Iulia Dăngulea, email: iulia.dangulea@mdrt.ro sau iulia.dangulea@gmail.com, tel. 021 20 70 756.

Destinaţiile EDEN din România desemnate în cadrul ediţiilor anterioare ale concursului sunt: Horezu, în anul 2008, pentru tema moştenire culturală intangibilă, şi Parcul Natural Apuseni, în 2009, pentru tema turismul şi ariile protejate.

Informaţii privind proiectul EDEN se pot afla la adresa:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/

Biroul de presă al
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului