Prin ordin al ministrului Administraţiei şi Internelor, domnul comisar de poliţie Cristian Gheorghe Lăţcău se împuterniceşte să îndeplinească, începând cu data de 22 decembrie a.c., atribuţiile funcţiei de director general al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă.

De asemenea, începând cu aceeaşi dată, domnii comisar-şef de poliţie Mihai Sava şi comisar de poliţie Adrian Jurcă sunt împuterniciţi, prin ordin al ministrului Administraţiei şi Internelor, să îndeplinească atribuţiile funcţiei de director general adjunct al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă.

Chestorul de poliţie Ştefan Pop se detaşează la Ministerul Afacerilor Externe, unde va fi numit potrivit competenţelor.

Domnul comisar de poliţie Cristian Gheorghe Lăţcău a îndeplinit funcţia de şef al Serviciului de combatere a criminalităţii organizate Sălaj din cadrul Brigăzii de combatere a criminalităţii organizate Cluj-Napoca.

Domnii Mihai Sava şi Adrian Jurcă au îndeplinit anterior funcţii de conducere în cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă.

Direcţia informare şi relaţii publice a
Ministerului Administraţiei şi Internelor