În vederea urgentării modificării pensiilor recalculate potrivit art. 5 alin. (4) din Legea nr. 119/2010, în cazul celor care au depus sau vor depune solicitări/cereri scrise însoţite de adeverinţele privind veniturile lunare individuale realizate necesare stabilirii punctajelor medii anuale, ministrul Administraţiei şi Internelor, domnul Constantin–Traian Igaş, a dispus măsuri pentru perioada 17.01. – 31.12.2011 în scopul îmbunătăţirii acestei activităţi, astfel:

1. Constituirea unui grup de lucru din personalul unităţilor aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi din inspectoratele generale aflate în subordinea ministerului, începând cu data de 17.01.2011, având ca principale atribuţii extragerea datelor din adeverinţele privind veniturile realizate şi introducerea în aplicaţia informatică pentru modificarea pensiilor recalculate, cu asigurarea tehnicii de calcul pentru realizarea unei reţele informatice necesare prin redistribuirea acesteia la Casa de Pensii a M.A.I. de la alte unităţi ale Ministerului.

2. Desfăşurarea programului de lucru pentru personalul grupului de lucru implicat în activitatea de modificare a pensiilor recalculate în zilele lucrătoare, în două ture, în intervalul orar 07:00 – 22:00.

Direcţia informare şi relaţii publice a
Ministerului Administraţiei şi Internelor