România a transmis Comisiei Europene, în dată de 6 iulie a.c. (notă Silpres: mai degrabă 6 iunie, după cum rezultă din restul comunicatului), documentul consultativ pentru elaborarea Acordului de Parteneriat pentru 2014 – 2020. Aşa cum indică şi titulatura acestuia, documentul este unul de lucru. Pe baza acestui document de lucru, care reprezintă un prim punct de plecare în dialogul informal, se poartă negocieri cu serviciile Comisiei Europene pentru pregătirea viitorului exerciţiu financiar şi pentru identificarea celui mai bun mod de utilizare eficientă a fondurilor europene alocate României. În acest scop, autorităţile române trebuie să se asigure că modul în care vom folosi fondurile europene în 2014 – 2020 îi va permite ţării noastre să recupereze decalajele existente în comparaţie cu alte state din UE, încadrându-se în acelaşi timp în linia priorităților stabilite la nivel european.

Acordul de Parteneriat pentru 2014 – 2040 urmează să fie transmis Comisiei de către autorităţile române în toamna acestui an. Până la momentul transmiterii Acordului de Parteneriat pentru 2014 – 2020, autorităţile române şi serviciile Comisiei Europene poartă un dialog informal care constă în întâlniri şi schimb de corespondenţă. Schimbul de opinii dintre autorităţile române şi serviciile Comisiei este unul constructiv şi, ca urmare a discuţiilor purtate în cadrul dialogului informal, documentul consultativ va fi revizuit conform concluziilor agreate de ambele părţi.

Informaţiile apărute de mass-media în ultimele zile, prin care li se reproşează autorităţilor romane că au inclus „copy-paste” recomandările specifice de ţară în documentul consultativ pentru Acordul de Parteneriat, distorsionează imaginea acestui proces în condiţiile în care preluarea recomandărilor relevante în documentul consultativ a fost una dintre cerinţele formei preliminare a modelului de Acord de Parteneriat. Vă prezentăm modelul documentului pentru Acordul de Parteneriat publicat pe site-ul Comisiei Europene (http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/1_partnership_agreement_template_guidance_2013_05_21.pdf), varianta a treia, din data de 21 mai 2013, în care se specifică, la pagina a doua, că documentul consultativ trebuia să conţină recomandările specifice de ţară relevante primite din partea Comisiei. A treia variantă a acestui model era cea mai recentă disponibilă la data transmiterii documentului consultativ de către România – 6 iunie 2013.

Pentru comparaţie, vă transmitem şi documentul consultativ pentru elaborarea Acordului de Parteneriat 2014 – 2020, transmis serviciilor Comisiei de către Ministerul Fondurilor Europene în dată de 6 iunie a.c., şi publicat în aceeaşi zi pe pagină web a MFE (http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2012-2020/doc/draft_AP_06.06.2013.pdf), care conţine sinteza recomandărilor specifice de ţară relevante, iar la capitolul 1.1 prezintă rezultatele analizelor pentru fiecare obiectiv tematic, analize care vizează atât recomandările specifice de ţară, cât şi nevoile României.

Documentul consultativ pentru Acordul de Parteneriat pentru 2014 – 2020 reprezintă un prim punct de plecare în construirea dialogului cu Comisia și demararea negocierilor informale, astfel încât autorităţile române să primească încă din stadiul incipient al elaborării recomandările şi orientările Comisiei. Menţionăm că reprezentanţii Comisiei Europene au apreciat public transmiterea din timp a acestui document de către România. Totodată, subliniem că discuţiile cu serviciile Comisiei au loc în cadrul unui dialog informal deoarece la nivel european nu au fost adoptate încă regulamentele care vor reglementa viitorul exerciţiu financiar.

Consuela Stegărescu,
consilier personal, Cabinetul ministrului Fondurilor Europene