Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii iunie 2013 un sold de 227782,2 milioane de lei. Faţă de luna mai 2013 aceasta s-a majorat cu 0,8% (0,7% în termeni reali), iar în raport cu iunie 2012 masa monetară s-a majorat cu 5,0% (-0,3% în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*

INDICATORI

30 iunie 2013 (mil. lei)

Iunie 2013/ Mai 2013 (%)

Iunie 2013/ Iunie 2012 (%)

M1 (masa monetară în sens restrâns)

93137,7

5,3

6,0

Numerar în circulaţie

33260,5

5,1

4,3

Depozite overnight **

59877,2

5,3

7,0

M2 (masa monetară intermediară)

227579,8

0,8

5,1

M1

93137,7

5,3

6,0

Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv
(sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv)

134442,1

-2,1

4,5

M3 (masa monetară în sens larg)

227782,2

0,8

5,0

M2

227579,8

0,8

5,1

Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv)

202,4

-18,7

-57,9

*date provizorii

**conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*

INDICATORI

30 iunie 2013 (mil. lei)

Iunie 2013/ Mai 2013 (%)

Iunie 2013/ Iunie 2012

(%)

Masa monetară (M3)

227782,2

0,8

5,0

Active externe nete**

49809,9

-7,9

95,0

Active interne nete***

177972,3

3,5

-7,0

* date provizorii

** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.

Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare

negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi;

aurul monetar.

Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise

pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.

***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente

ale masei monetare M3).

Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de

rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.

Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la

rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după

notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani

emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna iunie 2013 cu 1,1% (1,1% în termeni reali) faţă de luna mai 2013, până la nivelul de 224159,2 milioane de lei. Creditul în lei s-a majorat cu 0,3% (0,3% în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 1,6% (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,2%). La 30 iunie 2013, creditul neguvernamental a înregistrat o reducere de 1,3% (-6,3% în termeni reali) faţă de 30 iunie 2012, pe seama majorării cu 2,2% a componentei în lei (-3,0% în termeni reali) şi a diminuării cu 3,3% a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 3,5%).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*

INDICATORI

30 iunie 2013 (mil. lei)

Iunie 2013/ Mai 2013 (%)

Iunie 2013/ Iunie 2012

(%)

Credit neguvernamental (total)

224159,2

1,1

-1,3

Credit neguvernamental în lei:

– gospodării ale populaţiei

– persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)

84293,3

33920,8

50372,5

0,3

-0,4

0,9

2,2

-1,4

4,8

Credit neguvernamental în valută:

– gospodării ale populaţiei

– persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)

139865,9

70145,8

69720,1

1,6

1,9

1,3

-3,3

-1,2

-5,3

*date provizorii

Creditul guvernamental[1] a crescut în luna iunie 2013 cu 4,5%, până la 74645,4 milioane de lei. La 30 iunie 2013, creditul guvernamental a înregistrat o diminuare de 7,4% (-12,1% în termeni reali) faţă de 30 iunie 2012.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna iunie 2013 cu 0,1% faţă de luna mai 2013, până la nivelul de 202165,2 milioane de lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*

INDICATORI

30 iunie 2013 (mil. lei)

Iunie 2013/ Mai 2013 (%)

Iunie 2013/ Iunie 2012

(%)

Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)**

202165,2

0,1

5,8

Depozite în lei ale rezidenţilor:

– gospodării ale populaţiei

– persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)

129069,6

77060,8

52008,8

0,1

0,9

-1,1

2,5

2,0

3,2

Depozite în valută ale rezidenţilor:

– gospodării ale populaţiei

– persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)

73095,6

48860,1

24235,5

0,2

0,8

-1,0

12,2

12,4

11,8

*date provizorii

** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,9%, până la 77060,8 milioane de lei. La 30 iunie 2013 depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 2,0% (-3,2 % în termeni reali) faţă de 30 iunie 2012.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 1,1%, până la 52008,8 milioane de lei. La 30 iunie 2013, depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 3,2% (-2,0% în termeni reali) faţă de 30 iunie 2012.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 0,2%, până la nivelul de 73095,6 milioane de lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au diminuat cu 1,6%, până la 16393,6 milioane de euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 12,2% (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 12,0%); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 12,4% (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 12,2%), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 11,8% (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 11,5%).


[1] include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9596,2 milioane de lei (soldul la 30 iunie 2013), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 65049,2 milioane de lei (soldul la 30 iunie 2013).

Banca Națională a României