Pentru a veni în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii, Comisia Europeană a lansat un portal cu informații despre finanțările UE, peste 1000 de bănci și fonduri partenere fiind prezente în portal. Eu nu le-am numărat, dar mă bazez pe informațiile primite de la Centrul de informare Europe Direct Regiunea Centru.

Printre posibilitățile de finanțare prezentate sunt: Programul-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP), Instrumentul european de microfinanțare Progress, Instrumentul de partajare a riscurilor (PC7), împrumuturile acordate de BEI pentru IMM și programele operaționale naționale și regionale ale statelor membre de punere în aplicare a obiectivelor politicii de coeziune.

Totodată sunt oferite informații amănunțite privind modalitățile de solicitare a finanțărilor, inclusiv în limba română.

Cei interesați pot obține informații specifice la adresa http://europa.eu/youreurope/business/finance-support/access-to-finance/index_ro.htm [S.F.D.]