reuniune-adr-centruAcesta a fost mesajul transmis de către domnul Cătălin Surdeanu, director AMPOR, în cadrul întâlnirii cu beneficiarii de fonduri nerambursabile REGIO ce s-a ținut la Alba Iulia. Seminariile din 15 și 16 iulie a.c. au fost organizate de către Agenţia pentru dezvoltare regională Centru pentru transmiterea unor aspecte de ultimă oră ce au apărut în legislația privind derularea achizițiilor, emise cu scopul de a accelera implementarea proiectelor și absorbția fondurilor. Mult mai multă rigurozitate în justificarea actelor adiționale de prelungire a proiectelor, precum și deblocarea plăților de prefinanțare pentru beneficiarii din mediul privat au fost alte aspecte prezentate în cadrul celor două întâlniri.

Cele două seminarii au fost derulate în prezența domnului Cătălin Surdeanu, director Autoritate de Management a Programului Operațional Regional MDRAP, doamna Luminița Zezeanu, director Direcția Autorizare Programe în cadrul aceluiași minister, precum și doamna Maria Ivan, director al Organismului intermediar din cadrul ADR Centru. Peste 70 de beneficiari de proiecte finanțate din fondurile Programului operațional regional, reprezentanți ai autorităților publice locale din cele șase județe ale regiunii Centru, reprezentanți ai mediului privat, dar și reprezentanți ai Organismului intermediar din cadrul ADR Centru au participat la cele două întâlniri de lucru.

Pentru a susține beneficiarii publici și privați și pentru a degreva presiunea de pe bugetele lor, a fost adus la cunoștința celor prezenți că se pot face cereri de plată ce vor fi decontate în maxim 15 zile lucrătoare, conform O.G. 27/2013. Mult mai multă rigurozitate în justificarea prelungirii perioadei de derulare a proiectelor și aprobarea lor doar dacă sunt întemeiate, a fost un alt aspect subliniat de reprezentanții Ministerului. Aceste reguli se impun deoarece proiectele care nu se vor finaliza până la sfârșitul lunii iulie 2015 vor continua implementarea cu plata activităților doar din bugetul propriu al beneficiarilor, iar în cazul în care aceștia nu mai pot plăti, vor fi obligați să returneze toată suma primită prin proiecte.

„După cum a spus domnul Surdeanu, pentru finalul acestui an a fost stabilită ca țintă de absorbție la nivel de țară un procentaj de 49% din bugetul programului. Deși la nivelul regiunii Centru gradul de absorbție este destul de apropiat de ținta propusă, respectiv aproape 43%, la nivel de țară este undeva la 37%. Atingerea targetului este destul de dificilă deoarece destule proiecte mai au probleme la documentațiile tehnice, în derularea procedurilor de achiziții sau au probleme cu lichiditățile. Însă, după cum s-a subliniat în cadrul acestor întâlniri, reprezentanții Ministerului și noi suntem aici pentru a discuta ce probleme concrete sunt la beneficiari și ce soluții putem identifica împreună pentru a fluidiza și a debloca sistemul. În perioada următoare vom depune un efort și mai accentuat în a sprijini beneficiarii să întocmească documentele de plată pentru a ne respecta indicatorii propuși,” a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.

În cadrul acestor sesiuni de lucru s-au prezentat și discutat modificările legislative privind organizarea procedurilor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006, aduse prin Legea 193/2013 și a instrucțiunilor emise de ANRMAP. De asemenea, au fost discutate prevederile Ordinului 1050/2012 ce vizează achizițiile derulate de către beneficiarii din mediul privat, dar și OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale, prin introducerea mecanismului decontării cererilor de plată. A mai fost subliniată importanța respectării măsurilor de identitate vizuală destinate informării cetățenilor, necesare pentru identificarea surselor de finanțare din care s-a realizat achiziția de echipamente, lucrările de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere sau a clădirilor.

Materialele prezentate pot fi accesate la adresa următoare: http://regio-adrcentru.ro//Detaliu.aspx?t=PORInfoBeneficiari&eID=1372.

Mirela Groza,
expert relatii publice ADR Centru