Ministerul Fondurilor Europene şi Asociaţia Română a Băncilor au analizat oportunitățile privind îmbunătăţirea cadrului legal de accesare și utilizare a fondurilor europene, printr-o implicare mai mare a băncilor, obiectivul fiind optimizarea implementării fondurilor europene alocate României în perioada 2014 – 2020.

Reprezentanții Ministerului și ai comunității bancare au dezbătut o serie de propuneri menite să accelereze procesul de absorbţie prin implicarea băncilor în gestionarea fondurilor europene.
„Comunitatea bancară din România este interesată să contribuie la elaborarea şi îmbunătăţirea legislaţiei privind managementul financiar al fondurilor europene, alături de toate părţile implicate, obiectivul fiind creşterea ratei de absorbţie a fondurilor europene. Economia naţională trebuie să beneficieze de avantajul semnificativ al unei mai bune absorbţii a fondurilor europene", a declarat Radu Grațian Ghețea, președintele Consiliului Director al Asociației Române a Băncilor.

„Vrem să implicăm sistemul bancar în atragerea fondurilor europene alocate României în perioada de programare 2014 – 2020 atât în efectuarea plăţilor către beneficiari, cât şi în procesul de selecţie şi evaluare a proiectelor depuse pentru contractarea de finanţări europene. Dorim ca plăţile către antreprenori să fie făcute direct prin bănci pentru a avea un flux financiar optim, care să asigure încasarea banilor de către beneficiari în cel mai scurt timp posibil. În acelaşi timp, intenţionăm să cooptăm băncile în procesul de selecţie şi evaluare a proiectelor, dar şi în implementarea acestora prin delegarea unora dintre atribuţiile pe care le au în prezent instituţiile. În acest mod vom eficientiza acest proces prin eliminarea verificărilor care momentan se dublează în cazul proiectelor care au cofinanţare bancară, iar proiectele eligibile vor fi finanţate mult mai repede”, a declarat Eugen Teodorovici, Ministrul Fondurilor Europene.

Comunitatea bancară consideră o soluţie viabilă propunerea Ministerului Fondurilor Europene de a externaliza anumite activităţi derulate în prezent de către instituţiile publice implicate în gestionarea fondurilor europene către instituţiile de credit, cu ajutorul cărora să fie accelerat procesul de evaluare a cererilor de finanţări nerambursabile. Asociaţia Română a Băncilor a înființat, încă din luna aprilie 2013, Comisia pentru fonduri europene, formată din specialiştii băncilor, activitatea acestora fiind dedicată identificării şi implementării măsurilor de creştere a ratei de absorbţie a fondurilor europene. Comisia pentru fonduri europene cooperează cu specialiștii din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Cele două organizaţii urmează să definitiveze în zilele următoare un calendar de lucru cu principalele acţiuni.

sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Eu am impresia că flăcăii ăștia pun carul înainte boilor. Din această informare nu rezultă dacă au discutat cu Comisia Europeană aceste schimbări fundamentale, știut fiind că pentru aprobarea acordării de fonduri europene sunt tot felul de chichițe, inclusiv cu ce tip și dimensiune de font trebuie scrise materialele publicitare! Or, când… specialiștii din bănci nu sunt în stare să acorde credite simple pentru o SRL sau pentru „Gigi de la sculărie”, cum își închipuie că vor fi capabili să analizeze proiecte care au nevoie de acceptul Comisiei Europene?! Ia să iasă Asociaţia Română a Băncilor cu o situație în care să ne arate câte proiecte cu finanțare din fonduri europene aprobate de Bruxelles au fost abandonate din cauză că n-au fost creditate de… specialiștii băncilor! Iar Ministerul Fondurilor Europene să informeze câte proiecte aprobate ale administrațiilor publice locale nu s-au mai finalizat fiindcă n-au mai avut cofinațare din partea României.

Florin Silea