Autoritatea de Management pentru Programul operaţional regional 2007 – 2013 (AM POR) a emis Instrucțiunea 108 privind modificarea procesului de evaluare, selecţie şi contractare pentru proiectele depuse în cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013.

Această instrucţiune introduce măsuri de urgentare a procesului de evaluare, selecţie şi contractare pentru toate proiectele care cad sub incidenţa ajutorului de stat regional, inclusiv de minimis, depuse în cadrul POR 2007 – 2013 pe DMI 4.1, 4.3, 5.2, în vederea finalizării etapei de contractare a acestora până la data de 31 decembrie 2013.

Instructiunea nr. 108/2013 prevede termene şi etape clare pentru proiectele aflate în procedura de evaluare, selecţie sau contractare şi stabileşte că din 20 august 2013, ora 16:00 vor fi suspendate toate depunerile de proiecte care cad sub incidenţa ajutorului de stat regional pentru toate regiunile, indiferent de procentajul existent al alocării regionale, de gradul de depăşire sau nedepăşire a acestuia.

Vor fi selectate cererile de finanţare care pot prezenta documentaţia completă a proiectului tehnic, imediat după finalizarea etapei de evaluare tehnică şi financiară, în cadrul etapei de conformitate şi eligibilitate, până cel târziu în 16 septembrie 2013. Proiectele tehnice depuse la sediul Agenţiei pentru dezvoltare regională – Organismului intermediar, după data de 16 septembrie 2013 nu vor mai fi verificate, iar solicitantul va fi notificat asupra respingerii cererii de finanţare.

Concret, pentru regiunea Centru acest lucru se traduce prin suspendarea, începând cu data de 20 august 2013, ora 16:00, a depunerii de proiecte pe DMI 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice.

Până la data de 21 iunie 2013 la nivelul regiunii Centru au fost depuse 86 proiecte pe DMI 5.2, în valoare totală de circa 208 milioane de euro, prin care se solicitau peste 119 milioane de euro ca finanţare nerambursabilă.

În regiunea noastră sunt semnate 21 de contracte de finanţare prin programul REGIO pe acest domeniu. Acestea au o valoare totală de peste 72 de milioane de euro şi solicită 36,29 de milioane de euro finanţare nerambursabilă, respectiv 96% din bugetul de 37,84 de milioane de euro alocat. În scurt timp vor fi contractate încă două proiecte, în valoare totală de 2,83 de milioane de euro, în timp ce alte 7 proiecte, cu valoarea totală de circa 10,4 milioane de euro, se află în faza de evaluare.

ADR Centru