Comisia Europeană a adoptat un regulament de exceptare pe categorii a acordurilor dintre producători şi distribuitori pentru vânzarea produselor şi serviciilor. Regulamentul şi orientările de însoţire iau în considerare evoluţiile din ultimii 10 ani în ceea ce priveşte Internetul ca forţă motrice pentru vânzările online şi pentru comerţul transfrontalier, lucru pe care Comisia doreşte să îl promoveze întrucât contribuie la o mai mare posibilitate de alegere pentru consumatori şi la o mai mare concurenţă la nivelul preţurilor. Principiul de bază rămâne libertatea întreprinderilor de a alege modul de distribuţie a produselor, cu condiţia ca acordurile să nu conţină restricţii privind fixarea preţurilor sau alte restricţii grave şi ca atât producătorul, cât şi distribuitorul să nu deţină o cotă de piaţă de peste 30%. Distribuitorii agreaţi pot vinde prin Internet fără limitări în ceea ce priveşte cantitatea, amplasarea clienţilor sau restricţii în materie de preţ.

Aplicarea clară şi previzibilă a normelor în materie de concurenţă la acordurile de furnizare şi distribuţie este un element esenţial pentru competitivitatea economiei UE şi pentru bunăstarea consumatorilor. Distribuitorii ar trebui să poată satisface cererea consumatorilor, indiferent dacă realizează aceasta direct în magazinele de desfacere tradiţionale sau prin Internet. Normele adoptate astăzi vor garanta consumatorilor faptul că vor putea cumpăra bunuri şi servicii la cele mai bune preţuri, indiferent de amplasarea în UE, oferind în acelaşi timp întreprinderilor fără putere de piaţă posibilitatea de a-şi organiza liber reţeaua de vânzări, după cum consideră de cuviinţă,” a declarat vicepreşedintele Comisiei, comisarul pentru concurenţă, domnul Joaquin Almunia.

Comisia a adoptat astăzi un nou regulament care „exceptează pe categorii” acordurile de distribuţie şi furnizare la diferite niveluri ale lanţului de producţie şi de distribuţie. Există sute de mii de astfel de acorduri „verticale” şi, prin urmare, revizuirea normelor este importantă pentru întreprinderi şi consumatori. Actualul regulament de exceptare pe categorii pentru restricţiile verticale şi liniile directoare de însoţire datează de 10 ani.

Producătorii sunt liberi să decidă asupra modalităţilor de distribuire a produselor lor. Însă pentru a putea beneficia de exceptarea pe categorii, cota de piaţă a producătorilor nu trebuie să depăşească nivelul de 30%, iar acordurile de distribuţie sau de furnizare nu trebuie să conţină restricţii grave ale concurenţei, precum fixarea preţului de revânzare sau recrearea barierelor în piaţa unică a Uniunii Europene.

Noile norme introduc acelaşi prag pentru cota de piaţă, respectiv 30%, pentru distribuitorii şi comercianţii cu amănuntul, pentru a lua în considerare faptul că unii cumpărători pot avea, de asemenea, putere de piaţă cu posibile efecte negative asupra concurenţei. Această modificare este în avantajul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), indiferent dacă sunt producători sau comercianţi cu amănuntul, care altfel ar putea fi excluse din piaţa de distribuţie.

Aceasta nu înseamnă că acordurile între întreprinderile cu cote de piaţă mai mari sunt ilegale, ci că întreprinderile trebuie să evalueze dacă acordurile lor conţin clauze restrictive şi dacă acestea se justifică. 

De asemenea, noile norme abordează în mod special chestiunea vânzărilor online.  Din momentul în care obţin autorizarea, distribuitorii trebuie să poată să vândă prin siteurile lor Internet, tot aşa cum vând în magazinele tradiţionale sau în punctele de vânzare. În ceea ce priveşte distribuţia selectivă, aceasta înseamnă că producătorii nu pot stabili limite pentru cantităţile vândute prin Internet şi nici nu pot percepe preţuri mai mari pentru produsele care urmează a fi vândute online. De asemenea, orientările oferă clarificări suplimentare cu privire la conceptele de vânzare „activă” şi „pasivă” pentru distribuţia exclusivă. Încheierea tranzacţiei sau redirecţionarea clienţilor după ce au introdus datele cu privire la cardul de credit din care rezultă o adresă în străinătate nu vor fi acceptate.

Cu noile norme în vigoare, comercianţii dispun acum de un temei clar şi de stimulente în vederea dezvoltării activităţii online pentru a ajunge la clienţi şi a fi găsiţi de către clienţii de pe întregul teritoriu al UE, putând astfel beneficia pe deplin de avantajele pieţei interne. 

Bineînţeles, producătorii pot selecta distribuitorii în baza standardelor de calitate pentru prezentarea produselor, indiferent dacă operează online sau offline. Ar putea decide să vândă numai comercianţilor care deţin unul sau mai multe magazine tradiţionale, astfel încât consumatorii să poată vedea, încerca şi testa produsele în mod concret. Cu toate acestea, în acest sens Comisia va acorda o atenţie specială pieţelor concentrate la care discounterii online sau tradiţionali nu ar putea avea acces.

Noile norme vor intra în vigoare în iunie 2010 şi vor fi valabile până în 2022, cu o fază tranzitorie de un an.

Context

Actualul regulament de exceptare pe categorii a fost adoptat în 1999 şi prevede exceptări pentru acordurile conforme cu normele UE în materie de concurenţă – articolul 101 alineatul (3) din Tratatul UE.

Similar vechilor norme, noul regulament de exceptare pe categorii are ca scop reducerea sarcinii normative pentru întreprinderile fără putere de piaţă, în special pentru IMM.

Un proiect al noilor norme a fost publicat în iulie 2009, iar reacţia generală a fost că regulamentul de exceptare a marcat o reuşită în reducerea costurilor de conformitate şi a birocraţiei, garantând în acelaşi timp pentru consumatori avantaje ca urmare a posibilităţii de a alege şi a concurenţei la nivel de preţ.  Comisia a primit peste 150 de observaţii.

Reprezentanţa Comisiei Europene în România