Şedinţa de plen a Senatului – de miercuri, 28 aprilie 2010 – a avut pe ordinea de zi declaraţii politice, probleme organizatorice, aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unui număr de iniţiative legislative şi, în cadrul programului legislativ, dezbaterea cu prioritate a Proiectului de lege privind sistemul unitar de pensii.

S-a aprobat dezbaterea şi adoptarea în procedură de urgenţă a 3 dintre cele 5 iniţiative legislative aflate pe ordinea de zi cu această solicitare, respectiv:

· Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare.

· Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România.

· Propunerea legislativă privind trecerea unor drumuri şi căi ferate forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale.

Cu 66 de voturi pentru, un vot împotrivă şi nici o abţinere, a fost adoptat Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Plenul Senatului a reluat votul la două proiecte de lege discutate într-o şedinţă anterioară, pe care le-a adoptat după cum urmează:

· Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 16/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de întreţinere a culoarului de frontieră, fâşiei de protecţie şi a semnelor de frontieră (84 de voturi pentru, 3 împotrivă, nici o abţinere).

· Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 17/2010 pentru completarea Titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (79 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 2 abţineri).

Dezbaterea asupra Proiectului de lege privind sistemului unitar de pensii a continuat, conform procedurii stabilite anterior, cu discutarea amendamentelor respinse sau admise, la solicitarea senatorilor.

Din Anexa II – amendamente respinse la Proiectul de lege privind sistemul unitar de pensii, nu au întrunit votul necesar pentru a fi adoptate două amendamente la articolul 6, respectiv: eliminarea literei c) de la alineatul 1) – 33 de voturi pentru, 46 împotrivă, o abţinere; eliminarea punctului V de la alineatul 1) – 30 voturi pentru, 47 împotrivă, 2 abţineri.

În cadrul şedinţei de plen, Grupul senatorial PSD+PC a înaintat moţiunea simplă intitulată „Guvernanţi, opriţi umilirea pensionarilor şi militarilor români!”

Informaţii detaliate despre conţinutul proiectelor de legi şi propunerilor legislative dezbătute în şedinţa plenului Senatului, precum şi cu privire la votul senatorilor, pot fi obţinute accesând linkul http://www.senat.ro/Voturiplen.aspx din siteul Internet a Senatului, www.senat.ro.

Biroul de presă al Senatului