Agenţia pentru dezvoltare regională Centru anunţă suspendarea la nivelul Regiunii Centru a unui alt domeniu de finanţare nerambursabilă. Pentru vineri, 07 mai 2010, începând cu ora 12:00, a fost stabilită data limită pentru depunerea proiectelor cu finanţare nerambursabilă prin care se pot moderniza şi echipa spitalele şi ambulatoriile din cele şase judeţe ale Regiunii Centru. Instrucţiunea privind suspendarea depunerii de cereri de finanţare în cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013 a fost emisă de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din cauza depăşirii sumelor disponibile spre finanţare prin Domeniul major de intervenţie 3.1.

Cererea deschisă de proiecte pentru Domeniul 3.1 a fost lansată în urmă cu doi ani, pe data de 22 ianuarie 2008, iar bugetul alocat Regiunii Centru pentru astfel de proiecte a fost stabilit la 18,54 de milioane de euro. Până în prezent, la sediul Agenţiei pentru dezvoltare regională Centru au fost depuse de către autorităţile publice locale din mediul urban 12 proiecte prin care s-au solicitat spre finanţare 29,39 de milioane de euro. Nici un contract de finanţare nu a fost semnt până în prezent pe acest domeniu, iar, din totalul proiectelor depuse, două proiecte au fost respinse şi şase cereri sunt încă în curs de evaluare. Un număr de 4 cereri de finanţare se află în etapa premergătoare semnării contractelor de finanţare, etapă precontractuală, solicitând spre finanţare nerambursabilă suma de 3,51 de milioane de euro. Cele 6 proiecte rămase în curs de evaluare solicită pentru reabilitarea infrastructurii de sănătate suma de 24,44 de milioane de euro. Prin proiectele rămase în evaluare sau în curs de contractare bugetul alocat acestui domeniu a fost depăşit, ca fonduri solicitate, cu 9,41 de milioane de euro. Prin aceste fonduri nerambursabile autorităţile publice locale urmăresc modernizarea clădirilor, utilităţilor generale şi specifice, achiziţionarea de echipamente, dar şi crearea sau modernizarea în spitale şi ambulatorii a facilităţilor de acces pentru persoane cu dizabilităţi fizice.

Scopul acestui domeniu de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală şi repartizarea echilibrată a acestora pe teritoriul regiunii. Aceasta este o infrastructură medicală la care, de nevoie, cu toţii vom apela. Pe acest domeniu au depus proiecte autorităţile publice locale din oraşe şi cele din mediul rural. În multe cazuri condiţiile de spitalizare sau aparatura folosită în spitale şi ambulatorii lasă mult de dorit şi sunt destul de departe de standardele europene. Avem nevoie de infrastructură de sănătate de calitate în fiecare judeţ şi localitate a regiunii pentru a se asigura accesul egal al cetăţenilor la serviciile medicale. Practic, şi la acest domeniu fondurile disponibile s-au dovedit insuficiente comparativ cu gradul nevoii de finanţare”, a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.

Cererile de finanţare pentru DMI 3.1 din cadrul Programului Regio în Regiunea Centru se pot depune până vineri, 07 mai 2010, ora 12:00, la sediul ADR Centru din Alba Iulia.

Relaţii publice,
Agenţia pentru dezvoltare regională Centru