Marţi deputaţii au adoptat noua legislaţie privind eficienţa energetică a clădirilor, legislaţie care îi va ajuta pe consumatori să îşi reducă valoarea facturilor la energie, iar UE va putea astfel să atingă obiectivul de reducere a consumului de energie cu 20% până în 2020. Statele membre vor trebui să îşi adapteze normele de construcţie astfel încât toate clădirile construite începând cu sfârşitul anului 2020 să dispună de standarde înalte în ceea ce priveşte eficienţa energetică.

Raportul Parlamentului European a fost elaborat de Silvia-Adriana Ţicău (PSD, Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European, RO).

Clădirile sunt responsabile pentru 40% din totalul consumului de energie în Uniunea Europeană, fiind ce mai mare sursă de emisii CO2.
Prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor se vor putea atinge şi obiectivele UE în materie de emisii, şi anume reducerea acestor cu 20% până în 2020. Măsuri simple precum o mai bună izolare ar putea reduce emisiile cu până la 80%.

Noua directivă privind eficienţa energetică a clădirilor stabileşte cerinţele minime în cazul performanţei energetice a clădirilor noi, precum şi aplicarea acestora asupra clădirilor existente. Statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a garanta că cerinţele minime de performanţă energetică pentru clădiri ating niveluri optime din punctul de vedere al costurilor.

Până la 31 decembrie 2020 toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, iar energia va proveni în mare parte din surse regenerabile. Clădirile ocupate şi deţinute de autorităţile publice vor trebuie să îndeplinească aceste standarde deja din 2018. Pentru a stimula măsurile legate de eficienţa energetică se va asigura o finanţare parţială din bugetul Uniunii.

Atunci când clădirile sunt supuse unor renovări majore performanţa energetică a clădirii este îmbunătăţită pentru a satisface cerinţele minime de performanţă energetică. În procesul de renovare proprietarii sunt încurajaţi să introducă sisteme inteligente de contorizare şi să înlocuiască sistemele de apă caldă şi climatizare cu alternative eficiente din punct de vedere energetic, precum pompele de căldură reversibile. Legislaţia naţională va impune şi inspecţii periodice ale generatoarelor de căldură şi ale sistemelor de aer condiţionat.

Directiva adoptată marţi, în a doua lectură, face parte dintr-un pachet legislativ mai extins privind eficienţa energetică. Miercuri deputaţii vor adopta şi formatul etichetei privind eficienţa energetică.

EuroparlPress – Redacţia română