clip_image002Regiunea Centru şi Uniunea Europeană sărbătoresc în acest an, în data de 9 mai 2010, ziua naşterii conceptului Uniunii Europene şi a sprijinului comunitar. În acest an, din cauza crizei economice şi a problemelor financiare în care se zbat mai multe ţări, state membre ale UE, aplicarea principiului sprijinului comunitar pentru menţinerea unităţii devine o provocare care are nevoie de rezultate pozitive. În acest sens sprijinirea redresării economice şi investiţiile în tineretul Europei şi în infrastructurile de mâine reprezintă priorităţile proiectului de buget pe 2011 al Uniunii Europene, adoptat de Comisie pe 27 aprilie 2010.

În 9 mai 1877 România şi-a proclamat independenţa ca stat şi decide să-şi hotărască singură destinul rupând orice legătură de vasalitate cu Imperiul Otoman. Un alt eveniment major care a influenţat viitorul României şi al românilor s-a petrecut în aceeaşi dată, în 1945, când, după 6 ani de război mondial, Germania nazistă îşi anunţa capitularea, ziua fiind proclamată ca Zi a Victoriei. Data de 9 mai 1950 va rămâne un reper în istoria mondială ca fiind data care a schimbat pentru totdeauna faţa Bătrânului Continent, ziua în care ţările Europei (n. Silpres – este vorba despre ţările libere, nu de cele din lagărul socialist), vlăguite de cele două războaie mondiale, au hotărât să se ridice şi să facă faţă puterilor mondiale prin crearea unei uniuni care să sprijine dezvoltarea economică, socială şi culturală a membrilor săi. În 9 mai 1950 Robert Schuman, ministru de Externe al Franţei, sprijinit de diplomatul Jean Monnet şi cancelarul german Konrad Adenauer, citea proclamaţia care, prin îndrăzneala ei, avea să schimbe destinul Europei. Proclamaţia propunea abandonarea schemei tradiţionale a cooperării economice între state şi înlocuirea sa cu o formula nouă, numită „integrare”, în care statele îşi transferă competenţele proprii, în domenii bine delimitate, către o nouă entitate supranaţională, creată prin voinţa lor suverană.

De această dată, 9 mai 2010 trebuie să fie ziua când toţi europenii îşi unesc eforturile pentru a diminua efectele crizei economice mondiale. Dintr-un total de 142,6 miliarde de euro, bugetul UE pe anul 2011, aproximativ 64,4 miliarde de euro sunt destinaţi acţiunilor din domeniul redresării economice. În plus, fondurile consacrate iniţiativelor emblematice ale strategiei UE 2020 (pentru creştere) reprezintă aproximativ 57,9 miliarde de euro (40% din buget). Un buget în valoare de aproximativ 500 de milioane de euro a fost prevăzut pentru a finanţa proiectele IT convenite în zonele rurale. În timp ce finanţările pentru cheltuielile de piaţă, ajutoarele directe din cadrul politicii agricole comune (PAC) şi dezvoltarea rurală vor rămâne stabile, finanţările destinate protecţiei mediului prin intermediul programului Life+ vor creşte cu 8,7%, ajungând la valoarea de 333 de milioane de euro. Proiectul de buget 2011 prevede, de asemenea, creşterea investiţiilor consacrate cercetării, dezvoltării şi inovării, infrastructurii şi capitalului uman. Suma alocată celui de al 7-lea program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică va creşte cu 13,8%, atingând 8,6 miliarde de euro.

Nu s-a investit niciodată atât de mult în programele pentru cercetare şi dezvoltare. Numărul mare de tineri şomeri, peste 20% dintre tinerii din Europa, reprezintă o altă situaţie îngrijorătoare pentru Uniunea Europeană, care va fi reglementată prin intensificarea finanţării programelor de educaţie şi schimburi de bune practici şi experienţă. De asemenea, programele de securitate, justiţie şi libertate vor avea un buget mărit. Atât în acest an, cât şi în 2011, criza şi efectele sale se vor simţi atât la nivelul regiunii Centru, al României, cât şi la nivelul celorlalte state membre ale Uniunii Europene. Măsurile luate de fiecare ţară şi rezultatele ce vor fi generate vor demonstra coeziunea şi dependenţa ţărilor de Uniune şi acţiunile întreprinse”, a declarat domnul Simion Creţu, director general al ADR Centru.

Reţelele transeuropene de transport şi energie vor beneficia de 1,3 miliarde de euro (o creştere de 16,8%), în timp ce Programul pentru competitivitate şi inovare (PCI) va primi cu 4,4% mai multe fonduri în comparaţie cu 2010 (549 de milioane de euro). Finanţarea programului pentru tineri „Învăţare de-a lungul vieţii” va creşte cu 2,6% (1,1 miliarde de euro), punând astfel la dispoziţia studenţilor peste 200.000 de burse Erasmus. De asemenea, 120.000 de participanţi vor primi finanţare prin intermediul programului „Tineretul în acţiune”, care alocă 127 de milioane de euro (+1,6%) pentru sprijinirea recrutării tinerilor prin intermediul unor activităţi de învăţare neformală. Finanţarea alocată programelor din domeniul libertate, securitate şi justiţie va creşte cu 12,8%; această rubrică înregistrează cea mai mare creştere în proiectul de buget 2011. Contribuţiile substanţiale destinate sectoarelor „garantarea şi protejarea libertăţilor” (+24,4%) şi „gestionarea fluxurilor de migraţie” (+18,5%) reflectă importanţa acordată implementării planului de acţiune al UE în materie de cetăţenie, justiţie, securitate, azil şi imigraţie pe următorii cinci ani, pe care Comisia l-a adoptat recent.

Agenţia pentru dezvoltare regională Centru