Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor este interesat în participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.

Astfel, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul Hotărârii guvernului pentru aprobarea Planului de acţiune pe anul 2011 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2011 – 2014.

Textul actului normativ amintit este afişat şi poate fi consultat în siteul Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de relaţii cu publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj_international@mai.go.ro, până la data de 17.01.2011.

Direcţia informare şi relaţii publice a
Ministerului Administraţiei şi Internelor