Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor este interesat în participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.

Astfel, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul Hotărârii guvernului pentru aprobarea instrucţiunilor privind elaborarea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti.

Textul actului normativ amintit este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, precum şi la sediul Centrului de relaţii cu publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro până la data de 15.01.2011.

Direcţia informare şi relaţii publice a
Ministerului Administraţiei şi Internelor