Ø Se interzice folosirea afumãtoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, şuri, remize, sub şoproane sau lângã materiale combustibile. Afumãtorile se confecţioneazã din zidãrii de cãrãmidã şi materiale incombustibile şi se vor amplasa independent de celelalte construcţii din gospodãrie.

Ø Este interzisã folosirea afumãtorilor improvizate în podurile clãdirilor prin scoaterea unor cãrãmizi din coş sau neridicarea zidãriei coşurilor deasupra acoperişului ori lãsarea deschisã a uşiţelor de curãţare.

Ø Este interzisã depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile sau inflamabile (butelii, bidoane cu produse petroliere etc.) în podurile clãdirilor.

Ø Orice foc, fie cã este în interiorul locuinţei sau în exteriorul ei, trebuie supravegheat.

Ø Se interzice folosirea chibriturilor, lumânãrilor, lãmpilor de iluminat cu petrol în spaţii cu pericol de incendiu (depozite de furaje, grajduri, magazii, alte anexe, poduri) şi explozie (în apropierea buteliilor de aragaz, instalaţiilor de gaze naturale, încãperi în care depozitaţi produse petroliere), cât şi la executarea lucrãrilor agricole (în lanuri de cereale, pajişti), în pãduri şi în apropierea acestora.

Ø Este interzisã folosirea flãcãrii pentru verificarea etanşeitãţii buteliei. În cazul în care butelia este defectã, flacãra, în prezenţa gazului scurs de la butelie, va produce o explozie.

Ø Se interzice utilizarea instalaţiilor de încãlzire cu improvizaţii sau defecţiuni şi lãsarea lor în funcţiune nesupravegheate.

Ø Respectaţi distanţele de protecţie dintre sobe şi materialele combustibile.

Ø Amplasaţi în faţa sobelor cu lemne o cutie metalicã: aceasta va asigura protecţia faţã de cãderea accidentalã, direct pe podea, a lemnelor aprise, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact.

Ø Eventuala încãlzire a adãposturilor de animale sau a grajdurilor este admisã numai dacã sunt folosite sobe fixe din cãrãmidã sau mijloace cu acumulare de cãldurã care se alimenteazã din exteriorul acestor încãperi ori prin instalaţii de încãlzire centrale.

Ø Se interzice folosirea sobelor cu uşiţele sau cenuşarele defecte ori care nu se închid.

Ø Cenuşa şi jãraticul vor fi depozitate în gropi speciale, iar în condiţii de vânt se va stinge cu apã.

Plt. Alina Bălaş,
subofiţer informare şi relaţii publice,
Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „Unirea” al judeţului Alba