Comisia Europeană a deschis două investigaţii aprofundate, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, cu privire la o schemă de sprijin pentru investiţii în aeroporturile regionale din România şi pentru a stabili dacă anumite rabaturi şi reduceri acordate de către aeroportul din Timişoara unor companii aeriene denaturează concurenţa. Comisia îşi exprimă îngrijorarea, în mod special, cu privire la faptul că acordurile încheiate între aeroportul din Timişoara şi Wizz Air ar putea conferi acestei companii aeriene un avantaj economic inechitabil faţă de concurenţii săi. Separat, Comisia a aprobat ajutoare pentru investiţii, în cea mai mare parte pentru îmbunătăţirea accesului la un aeroport din Ţara Galilor şi pentru promovarea, în regiunea italiană Friuli-Venezia Giulia, a utilizării transportului feroviar şi a transportului cu autobuzul către şi dinspre aeroport, convenind asupra faptului că ambele subvenţii au fost justificate şi limitate în ceea ce priveşte valoarea lor.

Vicepreşedintele Comisiei care răspunde de politica în materie de concurenţă, d-l Joaquín Almunia, a declarat: „Comisia are datoria de a efectua investigaţii atunci când consideră că este posibil ca autorităţile publice să acorde subvenţii care denaturează concurenţa. Normele permit subvenţii destinate compensării serviciilor de interes economic general şi, în anumite condiţii, îmbunătăţirii infrastructurii de acces sau sprijinirii creării de rute noi pe aeroporturile regionale. Acestea nu permit acordarea de subvenţii destinate să acopere, pe o bază continuă, pierderile din exploatare.”

Aeroporturi regionale din România

În ceea ce priveşte schema de sprijin pentru investiţii în aeroporturile regionale din România, Comisia are îndoieli cu privire la faptul că finanţarea publică îndeplineşte un obiectiv de interes general clar definit, având în vedere aparenta supraofertă de servicii aeroportuare din România. În plus, Comisia trebuie să evalueze dacă infrastructura modernizată este necesară şi proporţională, avându-se în vedere, în special, activitatea limitată a aeroporturilor. Investigaţia iniţială indică faptul că aeroporturile regionale din Romania înregistrează, în general, pierderi şi că pierderile lor din exploatare sunt acoperite anual de către stat. Normele UE permit acordarea de ajutoare pentru înfiinţarea de rute noi pe aeroporturile regionale sau pentru finanţarea unor servicii de interes economic general. Acestea nu permit acoperirea, pe o bază continuă, a pierderilor din exploatare.

Aeroportul din Timişoara

În ceea ce priveşte Aeroportul din Timişoara, Comisia trebuie, de asemenea, să verifice dacă subvenţiile anuale acordate aeroportului servesc doar la reducerea cheltuielilor curente ale operatorului aeroportuar. În absenţa unui obiectiv de interes economic general, acest fapt ar fi incompatibil cu normele UE întrucât ar oferi beneficiarului un avantaj inechitabil faţă de concurenţii săi, care trebuie să funcţioneze fără ajutor. De asemenea, Comisia va investiga în continuare relaţiile contractuale dintre Aeroportul din Timişoara şi Wizz Air, şi anume un contract de marketing încheiat în 2008 şi neplata unor taxe de aeroport în valoare de 2,6 milioane EUR, precum şi reduceri suplimentare de 72 % până la 85 % la toate taxele de aeroport pentru aeronavele de mare capacitate (adică aeronavele cu o greutate maximă la decolare de peste 70 de tone).

Comisia îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că un astfel de tratament preferenţial ar putea avea drept efect scoaterea forţată de pe piaţă a unicului concurent, pe unele rute, al companiei Wizz Air.

Deschiderea investigaţiilor aprofundate privind ajutoarele de stat oferă Guvernului român şi părţilor terţe interesate posibilitatea de a prezenta observaţii privind măsurile în cauză. Acest fapt nu aduce atingere rezultatului final al investigaţiei.

Aprobarea a două proiecte de investiţii din Regatul Unit şi Italia

În decizii separate, Comisia a aprobat două proiecte de investiţii la aeroporturile din Cardiff (Regatul Unit) şi Friuli-Venezia Giulia (Italia).

În cazul Regatului Unit, investiţia urmăreşte îmbunătăţirea accesibilităţii la aeroport şi a conectivităţii cu acesta din sudul şi vestul Ţării Galilor. Finanţarea publică este în conformitate cu toate criteriile stabilite în Orientările UE din 2005 privind aeroporturile, iar autorităţile britanice au demonstrat că subvenţiile publice sunt necesare şi proporţionale, acestea reprezentând 21,4 % din totalul investiţiilor.

Finanţarea publică acordată Aeroportului Ronchi dei Legionari din regiunea Friuli­Venezia Giulia are drept scop facilitarea trecerii de la un mod de transport la altul, de la transportul rutier la cel feroviar şi la cel cu autobuzul. Investiţia, finanţată parţial de autorităţile publice, constă în construirea unui spaţiu de parcare de tipul „park-and-ride”, a unei gări şi a unei staţii de autobuz în aeroport. Comisia a constatat că finanţarea publică este necesară şi că avantajele conferite de aceasta nu sunt disproporţionate, în măsura în care aceasta nu are un impact negativ asupra concurenţei şi asupra schimburilor comerciale între statele membre.

sursa: europa.eu