Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, beneficiar al contractului de finanţare nr. POSDRU/83/5.2/S/55695 pentru Proiectul „Centre comunitare de resurse: instrumente strategice în procesul de îmbunătăţire a situaţiei grupurilor vulnerabile din mediul rural”, proiect cofinanţat din fondul social european prin Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013, a selectat 15 localităţi din […]