Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, beneficiar al contractului de finanţare nr. POSDRU/83/5.2/S/55695 pentru Proiectul „Centre comunitare de resurse: instrumente strategice în procesul de îmbunătăţire a situaţiei grupurilor vulnerabile din mediul rural”, proiect cofinanţat din fondul social european prin Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013, a selectat 15 localităţi din regiunile de dezvoltare: Sud-Est, Nord-Est şi Centru, în care se vor dezvolta centre comunitare de resurse.

În vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţilor din centre, SASTIPEN angajează pentru fiecare dintre acestea următoarele categorii de personal:

► coordonator centru comunitar de resurse

► consultant în dezvoltare antreprenorială

► lucrător social

► agent ocupare

► medic

Aceste posturi sunt disponibile în următoarele localităţi din mediul rural:

Regiunea Nord-Est

► Mănăstirea Caşin (judeţul Bacău)

► Coşula (judeţul Botoşani)

► Ivăneşti şi Puşcaşi (judeţul Vaslui)

► Boghicea, Văleni, Pipirig şi Răuceşti (judeţul Neamţ)

Regiunea Sud-Est

► Frumuşiţa şi Bârcea (judeţul Galaţi)

Regiunea Centru

► Sânpaul, Mica, Băgaciu şi Daneş (judeţul Mureş)

► Ighiu (judeţul Alba)

Angajarea se va face pe perioadă determinată (în intervalul iulie 2011 – iunie 2013, pentru coordonatorul centrului comunitar de resurse, şi în intervalul septembrie 2011 – mai 2013 pentru celelalte posturi).

Sunt încurajate cererile candidaţilor potriviţi profilului indiferent de gen, etnie, naţionalitate, vârstă sau orice alt criteriu.

Pentru informaţii suplimentare accesaţi siteul www.sastipen.ro sau apelaţi persoană de contact Eugenia Bratu la telefon: 021 456 03 21.

Termenul limită de depunere a dosarului de înscriere este 25.05.2011, ora 16:00.

Elena Popa,
PR Coordonator
Proiect centre comunitare de resurse