politia-romana3 Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice, începând de astăzi, 20 mai a.c., proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Proiectul de act normativ are la bază necesitatea transpunerii unor prevederi ale Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul oficial al Uniunii Europene nr. L 403 din 30 decembrie 2006, a căror aplicare urmează a se realiza de la data de 19 ianuarie 2013.

Proiectul de lege supus dezbaterii publice prevede introducerea mopedelor şi triciclurilor în categoria autovehiculelor, fapt ce atrage incidenţa dispoziţiilor legale ce instituie sancţiuni penale pentru conducerea fără permis, aspect de natură să diminueze posibilitatea ca asemenea autovehicule să fie conduse pe drumurile publice de persoane care nu îndeplinesc condiţiile minime referitoare la cunoştinţele, aptitudinile şi comportamentul rutier adecvat.

Prin prezentul act normativ se revizuiesc categoriile de autovehicule pentru a căror conducere pe drumurile publice este necesară obţinerea permisului de conducere precum şi vârstele minime pentru obţinerea acestuia, condiţionându-se conducerea mopedelor şi a autovehiculelor asimilate acestora de deţinerea unui permis de conducere corespunzător.

Totodată, se introduc norme care condiţionează prelungirea valabilităţii administrative a permisului de conducere de efectuarea verificării medicale corespunzătoare categoriilor de permis deţinute.

Având în vedere că dispoziţiile comunitare în materia permiselor de conducere consacră o nouă abordare privind împărţirea vehiculelor pe categorii, renunţându-se în acest fel la subcategorii, proiectul instituie şi norme referitoare la echivalări între categorii şi subcategorii de permise de conducere.

Potrivit proiectului de lege, se prevede introducerea duplicatului permisului de conducere în cazul schimbării numelui, pierderii, furtului ori deteriorării permisului de conducere. Duplicatul se eliberează cu aceeaşi valabilitate administrativă ca documentul înlocuit şi nu cu o nouă perioadă de valabilitate atribuită oricărui document nou eliberat.

Se elimină, astfel, posibilitatea obţinerii unei noi perioade de valabilitate de 10 ani în condiţiile în care solicitarea de preschimbare a permisului deţinut intervine înainte de expirarea valabilităţii documentului în uz.

Totodată, se prevede obligativitatea efectuării examinării medicale periodice pentru eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă. În aceste condiţii, eliberarea unui document cu o nouă perioadă de valabilitate administrativă este condiţionată de obligativitatea efectuării verificării medicale periodice pentru categoria (categoriile) de permis deţinută(e).

Se exclude posibilitatea obţinerii unui nou permis valid pentru o nouă perioadă de valabilitate administrativă de 10 ani fără efectuarea verificării medicale periodice în condiţiile în care solicitarea de preschimbare a permisului deţinut intervine înainte de expirarea valabilităţii documentului în uz.

Implicaţii începând cu data de 19 ianuarie 2013 (data punerii în aplicare a prevederilor Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere)

● Transformarea tuturor subcategoriilor actuale în categorii ale permisului de conducere;

● Introducerea a două noi categorii ale permisului de conducere:

categoria AM, destinată conducerii mopedelor şi tuturor vehiculelor asimilitate acestora. Practic, de la 19.01.2013 numai bicicletele vor mai putea fi conduse pe drumurile publice fără permis de conducere.

♦ categoria A2, destinată conducerii motocicletelor ale căror perfomanţe şi caracteristici tehnice se situează între actuala subcategorie „A1” (viitoarea categorie „A1”) şi categoria „A”. Astfel, se completează la un nivel superior al siguranţei rutiere principiul accesului progresiv de la o categorie inferioară la cea imediat superioară acesteia;

● Mărirea limitei de vârstă pentru conducerea autovehiculelor din categoriile D şi DE de la 21 la 24 de ani;

● Revizuirea perioadei de valabilitate administrativă pentru categoriile permisului de conducere, astfel:

5 ani pentru categoriile: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv;

10 ani pentru categoriile: AM, A1, A2, A, B, B1 şi BE.

Reducerea perioadei de valabilitate administrativă pentru categoriile destinate „şoferilor profesionişti” are în vedere supunerea acestora, la intervale mai scurte de timp, la verificări suplimentare (medicale, psihologice, profesionale etc.).

Textul actului normativ amintit este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de relaţii cu publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

* * *

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, până la data de 30.05.2011.

Direcţia informare şi relaţii publice a
Ministerului Administraţiei şi Internelor