cretu-pocanschi-adr-centru Începând cu luna septembrie 2011, în cadrul ADR CENTRU vor funcţiona două birouri de informare pe tema energiei durabile, care vor oferi informaţii despre programele de finanţare din domeniul energiei, sprijin şi consiliere pentru comunităţile locale care vor să adere la Convenţia Primarilor, precum şi sprijin pentru întocmirea planurilor de acţiune pentru energie durabilă (SEAP). Prin birourile de la Alba Iulia şi Sfântu Gheorghe se vor derula activităţi de instruire pentru personalul din administraţia publică locală, acţiuni de diseminare şi creştere a conştientizării populaţiei cu privire la necesitatea reducerii consumului de energie, a emisiilor de CO2 şi utilizarea surselor regenerabile de energie.

Cele două birouri de informare vor funcţiona la Alba Iulia, în sediul Agenţiei pentru dezvoltare regională Centru, şi la Sfântu Gheorghe, în cadrul Biroului regional al ADR Centru existent în clădirea Consiliului judeţean Covasna. Personalul specializat al celor două birouri va oferi săptămânal informaţii primăriilor din regiunea Centru, cetăţenilor şi firmelor care doresc să se informeze cu privire la sursele de finanţare din domeniul energiei, legislaţie, tehnologii şi metode utilizate pentru reducerea consumului de energie şi a emisiilor de CO2. O activitate importantă a birourilor de informare este organizarea de campanii de sensibilizare şi conştientizare a populaţiei cu privire la metodele de reducere a consumului de energie, a emisiilor de CO2, instruirea personalului specializat al autorităţilor publice locale în vederea elaborării de strategii şi planuri de acţiune pentru energie, implementarea de soluţii şi tehnologii urbane care să diminueze consumul de energie şi să crească calitatea mediului.

„De la debutul acestui proiect, care a fost în luna iunie 2010, am sprijinit aderarea Primăriilor din: Cugir, Zlatna, Săcele, Râşnov şi Târgu-Mureş la Convenţia Primarilor. Prin intermediul birourilor noastre de informare vom continua să susţinem primăriile din regiune în pregătirea planurilor de acţiune pentru energie durabilă şi să dezvoltăm acţiuni de conştientizare în legătură cu mediul, cu schimbările climatice, cu reducerea emisiilor de CO2, practic pentru utilizarea raţională a energiei. Birourile de informare vor colabora cu agenţiile locale ale energiei şi structuri similare înfiinţate în localităţile din regiunea noastră pentru a-şi completa acţiunile şi a acoperi acele zone care nu dispun de astfel de servicii de informare. O primă colaborare de acest gen va fi în judeţul Alba, la începutul lunii octombrie, prin participarea cu stand propriu de prezentare în cadrul celei de-a patra ediţii a Târgului „ALEA 2011 – Energie din surse regenerabile, târg de echipamente şi soluţii complete”. În cadrul acestei manifestări vom organiza activităţi interactive cu cetăţenii pentru consilierea acestora în utilizarea de echipamente şi metode pentru reducerea consumului de energie. Aceste aspecte şi pregătirea localităţilor din regiunea Centru pentru aderarea la Convenţia Primarilor rămân pentru noi obiective prioritare în cadrul proiectului ENESCOM”, a declarat Simion Creţu, director general al ADR Centru (n. silpres.info: dr. foto, în stg. – Mihai Pocanschi, director Departamentul politici regionale).

Informaţii privind proiectul ENESCOM

Regiunea Centru a avut câteva contribuţii importante – acţiuni pilot de integrare a conceptelor de utilizare raţională a energiei – în politicile de dezvoltare regională prin realizarea primei Strategii pentru utilizarea surselor regenerabile de energie din regiunea Centru. Comunităţile locale trebuie să conştientizeze legătura esenţială dintre resurse, modul în care utilizăm energia şi calitatea mediului şi să-şi dezvolte propriile strategii pentru energie durabilă. Până în prezent au fost organizate trei întâlniri cu autorităţile locale din regiunea Centru care au avut ca scop prezentarea procedurii de aderare la Convenţia Primarilor, elaborarea planurilor de acţiune pentru energie durabilă şi schimbul de bune practici cu primăriile „pioniere” semnatare ale Convenţiei Primarilor.

Proiectul ENESCOM, „Reţeaua Europeană a Centrelor de Informare în Scopul Promovării Sustenabilităţii Energetice şi a Reducerii Emisiilor de CO2 în rândul Comunităţilor Locale”, a fost iniţiat de către Comunitatea Montană Unione Valle del Samoggia (Italia) şi îşi propune să întărească rolul comunităţilor locale din: Croaţia, Republica Cehă, Franţa, Grecia, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania şi Marea Britanie în diminuarea efectelor schimbărilor climatice.

Unul dintre instrumentele pe care Comisia Europeană le-a creat pentru autorităţile locale în sprijinul dezvoltării de politici în domeniul energiei este Convenţia Primarilor (Covenant of Mayors). Aceasta reprezintă un angajament al oraşelor şi localităţilor semnatare de sprijin pentru atingerea obiectivelor politicii energetice a Uniunii Europene în termeni de reducere a emisiilor de CO2 prin promovarea eficienţei energetice, precum şi pentru producerea şi utilizarea de energie curată. Aderarea la această convenţie implică semnarea la Bruxelles a unei adeziuni prin care consiliul local, prin primarul localităţii, se angajează: să depăşească obiectivele stabilite de UE pentru anul 2020 prin reducerea emisiilor de CO2cu cel puţin 20% ; să prezinte un plan de acţiune în domeniul energiei durabile care să descrie modul în care vor fi atinse obiectivele de reducere a emisiilor de CO2 până în anul 2020, plan care va fi prezentat în termen de un an de la data semnării acordului; precum şi să prezinte un raport de implementare a planului de acţiune cel puţin o dată la  doi ani după elaborarea acestuia, pentru evaluare, verificare şi monitorizare.

Prin activităţile de informare şi consiliere pe care le derulează, proiectul ENESCOM  poate oferi un sprijin real comunităţilor locale şi primăriilor din regiunea Centru în aderarea la Convenţia Primarilor şi elaborarea planurilor de acţiune pentru energie durabilă.

Proiectul ENESCOM, „European Network of information centres promoting Energy Sustainability and CO2 reduction among local COMmunities” – IEE/09/667/SI2.558230,  este finanţat prin programul Inteligent Energy – Europe. Durata proiectului este de 30 de luni, până în noiembrie 2012, iar bugetul total al proiectului este de 1.825.877 de euro, din care suma alocată ADR Centru este de 131.610 euro.

Birouri ENESCOM în regiunea Centru:
Biroul regional de informare pentru energie durabilă Centru – Alba Iulia, Piaţa Consiliul Europei 32D – www.enescom.org, www.adrcentru.ro
Telefon: 0348 401276, fax. 0258 818616, e-mail: office@adrcentru.ro, energie-centru@adrcentru.ro
Persoane de contact: David Laurenţiu, Iuliu Benchea, Marius Duca.

Biroul local de informare pentru energie durabilă Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4 (sediul Consiliului judeţean Covasna, Sfântu Gheorghe)
Tel. 0267 318910, e-mail: energie-covasna@adrcentru.ro, igyarto.reka@gmail.com 
Persoană de contact: Reka Igyarto.

Nicolae Mărginean,
şef Serviciu relaţii publice şi birou de informare,
Agenţia pentru dezvoltare regională Centru

foto: Florin Silea