Prin proiectul PromoBio, finanţat de către Comisia Europeană cu mai mult de 900 de mii de euro, se intenţionează sprijinirea iniţiativelor regionale în domeniul bioenergiei, în scopul facilitării dezvoltării de noi proiecte de afaceri în acest domeniu, în  trei regiuni selectate din Polonia, România şi Slovacia.

Pe parcursul celor trei ani de implementare programul va sprijini în mod concret iniţiativele regionale ale autorităţilor locale şi ale companiilor din cele trei regiuni din Estul Europei de dezvoltare a unor proiecte şi afaceri pentru utilizarea biomasei. PromoBio va permite oferirea de consultanţă şi instruire companiilor şi cadrelor didactice din cele trei regiuni-ţintă.  Vor fi, de asemenea, identificate şi prezentate bunele practici în domeniul bioenergiei din toate ţările care participă la proiect. Proiectul îşi propune, totodată, să stimuleze elaborarea şi implementarea de politici specifice în domeniul bioenergiei în regiunile partenere, cu accent pe utilizarea biomasei forestiere. Implementarea proiectului presupune desfăşurarea de multiple activităţi precum: organizarea de workshopuri privind politicile în domeniul energiei, întâlniri individuale şi consultanţă pentru companii în vederea iniţierii de proiecte de afaceri, formare locală şi internaţională, pregătirea unor suporturi de curs şi a unui ghid de bune practici pentru decidenţii politici şi pentru alţi actori relevanţi.

„Participarea noastră la proiectul PromoBio se înscrie pe linia preocupărilor mai vechi ale ADR Centru în ceea ce priveşte creşterea eficienţei energetice şi combaterea schimbărilor climatice şi contribuie, prin activităţile prevăzute, la atingerea celor 3 ţinte stabilite prin Strategia Europa 2020. Vom asigura consultanţă pentru cei interesaţi în creşterea eficienţei energetice, reducerea emisiilor de carbon şi în ridicarea ponderii resurselor regenerabile de energie în totalul energiei consumate. Regiunea Centru dispune de o cantitate semnificativă de biomasă, exploatată doar parţial în scopuri energetice în prezent. Proiectul PromoBio va ajuta companiile şi decidenţii regionali din regiunea Centru să mărească gradul de utilizare a biomasei pentru producerea de energie, oferind sprijin autorităţilor publice locale şi firmelor să dezvolte politici regionale în domeniul bioenergiei, precum şi noi proiecte de afaceri”, a declarat Simion Creţu, directorul general al ADR Centru.

În prima etapă de derulare a proiectului ADR CENTRU va realiza o analiză a potenţialului bioenergetic în regiunea Centru şi un inventar al programelor şi facilităţilor existente pentru stimularea producerii de energie din biomasă. Totodată, vor fi identificate şi colectate exemple de bune practici în utilizarea biomasei specifice fiecărei regiuni. Într-o etapă ulterioară vor fi realizate planuri de acţiune pentru creşterea utilizării biomasei în regiunea noastră şi în regiunile partenere din Slovacia şi Polonia. În fiecare regiune vor fi selectate 3 – 4 proiecte-pilot pentru care  firmele iniţiatoare vor primi sprijin pentru realizarea studiilor de fezabilitate, instruire, vor participa la vizite de studiu şi întâlniri cu alţi furnizori de biomasă. De programele de instruire care vizează creşterea valorificării biomasei pentru producerea de energie vor beneficia formatori, personal din administraţia publică locală şi reprezentanţi ai mediului de afaceri, în cadrul unor workshopuri organizate în fiecare regiune parteneră.

Proiectul „PROMOBIO – Promotion to Regional Bioenergy Initiatives” este finanţat de către Comisia Europeană prin programul „Intelligent Energy Europe″  (contractul  nr. IEE/10/470 SI2.593725). El a fost iniţiat de către Institutul pentru Cercetări Forestiere Metla din Finlanda şi va fi implementat în parteneriat cu Centrul de Cercetări Tehnice VIT – Finlanda, Bioenergia 2020 – BE2020 – Austria, Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei – Polonia, Universitatea de agricultură Nitra – Slovacia şi doi parteneri români: Institutul de Studii şi Proiectări Energetice (ISPE) şi Agenţia pentru dezvoltare regională Centru. Bugetul proiectului este de 922.797 de euro, din care alocarea financiară pentru ADR Centru se ridică la 72.724 de euro. La sfârşitul acestei luni o delegaţie ADR Centru va participa în Finlanda la Conferinţa de lansare a proiectului.

Pentru informaţii suplimentare despre acest proiect vă puteţi adresa Agenţiei pentru dezvoltare regională Centru, strada Decebal nr. 12, Alba Iulia, la: tel.: 0258818616, fax: 0258818613, email: office@adrcentru.ro, website oficial: www.adrcentru.ro. Site-ul proiectului va fi disponibil în curând la adresa: www.promobio.eu.

Nicolae Mărginean,
şef Serviciu relaţii publice şi birou de informare,
Agenţia pentru dezvoltare regională Centru