Rovana Plumb, în calitate de vicepreşedintă a Grupului S&D din Parlamentul European, este responsabilă pentru revizuirea directivei privind taxarea energiei şi a condus marţi audierea publică pe această temă. De asemenea, în acest context eurodeputata a adresat Preşedinţiei poloneze a UE şi o întrebare scrisă.

Rovana Plumb a subliniat, în apelul său, că în acest domeniu ţintele Uniunii Europene ar trebui să fie reducerea facturilor la energie pentru populaţie, crearea de locuri de muncă, reducerea dependenţei de combustibili importaţi din afară UE, precum şi îmbunătăţirea calităţii aerului.

Taxarea energiei este un dosar foarte important şi în acelaşi timp deosebit de sensibil deoarece statele membre trebuie să-şi redefinească structura generală de impozitare în aşa fel încât să contribuie la creşterea şi ocuparea forţei de muncă prin deplasarea sarcinii fiscale de la salarii către consum”, subliniază Rovana Plumb.

Alături de colegii socialişti susţin încurajarea investiţiilor în tehnologii „verzi” datorită potenţialului uriaş de generare de slujbe în acest domeniu. Însă cetăţeanul nu trebuie să devină victimă acestor măsuri. Statele vor avea obligaţia să protejeze populaţia de posibilul impact al taxării prin măsuri de protejare a categoriilor defavorizate şi cu venituri mici. Măsură este menită să stimuleze investiţii într-un mediu curat", adaugă eurodeputata.

Directiva va intra într-un proces de analiză, modificare şi adoptare în cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului European: Comisia pentru afaceri economice şi monetare, Comisia de mediu, Comisia pentru bugete, cea de transport, precum şi Comisia pentru industrie, cercetare şi energie.

Anişoara Matei,
Assistant of Mrs. Rovana Plumb, MEP,
European Parliament