La şase luni de la începerea mandatului său la Ministerul Muncii, secretarul de stat pentru familie şi asistenţă socială, Codrin Scutaru, a făcut un bilanţ al acţiunilor întreprinse în acest domeniu.

Principala prioritate a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a fost reprezentată în această perioadă de asigurarea unei protecţii categoriilor  vulnerabile. Astfel, în vederea diminuării impactului negativ al creşterii preţurilor la energie electrică şi gaze naturale, începând cu luna iulie venitul minim garantat a fost majorat cu 8,5%, urmând ca din luna ianuarie 2014 să fie aplicată a doua majorare, cu încă 4,5%.

„Odată cu aplicarea noilor măsuri estimăm o creştere cu 30% a numărului de beneficiari de ajutor social şi cu 45% a numărului beneficiarilor de alocaţie pentru susţinerea familiei. Efortul bugetar suplimentar necesar pentru anul 2013 ca urmare a aplicării noilor măsuri este de peste 197 de milioane de lei”, a declarat secretarul de stat Codrin Scutaru.

Ca o continuare şi completare a sprijinului pentru consumatorul vulnerabil, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a iniţiat un alt demers concret, şi anume, modifică actul normativ care acordă ajutoare la încălzire prin includerea familiilor cu venituri mici care folosesc ca sursă unică de încălzire energia electrică, măsură ce ar urma să fie aplicată din sezonul rece următor.

Continuarea reformei în domeniul asistenţei sociale, inclusiv  în plan instituţional, reprezintă de asemenea o prioritate a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.  În acest sens, în cadrul proiectului de modernizare a sistemului de asistenţă  socială s-a efectuat o tragere de 50 de milioane de euro din împrumutul de la Banca Mondială. „Acest lucru a fost posibil pentru că s-au realizat indicatorii referitori la informatizarea sistemului de asistenţă socială din România: încrucişarea bazelor de date ale ANPIS, CNPP, ANOFM şi Registrul Civil cu baza de date a ANAF. Astfel, asistenţa socială în România reuşeşte să şi aducă bani în ţară, nu numai să consume! ”, a precizat Codrin Scutaru. Reforma asistenţei sociale continuă în parametrii conveniţi de Guvern împreună cu Banca Mondială, FMI şi Comisia Europeană.

Deşi sunt recunoscute la nivel european progresele înregistrate în domeniul protecţiei copilului, secretarul de stat apreciază că mai sunt multe de făcut. „Crearea cadrului legal şi instituţional pentru copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, a celor părăsiţi în unităţile sanitare, precum şi a celor cu dizabilităţi, responsabilizarea instituţiilor cu atribuţii în domeniu şi a profesioniştilor ce activează în acestea sunt doar câteva din obiectivele specifice avute în vedere în cursul acestui an”, a declarat secretarul de stat Codrin Scutaru.

În ceea ce priveşte protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi,  domeniu coordonat, de asemenea, de Scutaru,  este de subliniat  că de la începutul anului şi până în prezent  prin Comisia Superioară de Evaluare au fost emise aproximativ 9000 de decizii de încadrare/neîncadrare în grad de handicap. De asemenea, M.M.F.P.S.P.V. a definitivat primul raport de ţară privind implementarea Convenţiei Privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi şi a demarat implementarea Registrului electronic naţional pentru persoane cu handicap. 

Din perspectiva abordării integrate a  sistemului de asistenţă socială, echipa Ministerului lucrează la: Strategia naţională privind promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei,  Strategia privind persoanele vârstnice şi îmbătrânirea activă, Strategia privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Strategia privind protecţia şi promovarea persoanelor cu dizabilităţi, care se vor finaliza în acest an.

***********************

Codrin Scutaru este doctor în sociologie, fiind licenţiat în ştiinţe politice şi drept. Până la preluarea mandatului de secretar de stat a fost cercetător ştiinţific în echipa Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii din cadrul Academiei Române, coordonând cu academicianul Cătălin Zamfir redactarea Rapoartelor sociale ale ICCV, care au evaluat starea socială a României în 2010 – 2013.

În administraţia publică centrală a activat peste 5 ani în calitate de consilier la Cancelaria primului-ministru, consilier de integrare europeană la Ministerul Muncii şi consilier ministerial la Ministerul Educaţiei.

Biroul de presă al PC