Comisia Europeană a publicat rezultatele unei evaluări menite să identifice sarcinile excesive, suprapunerile, lacunele și inconsecvențele care ar fi putut apărea de la adoptarea a trei directive ale UE privind informarea și consultarea lucrătorilor.

Evaluarea politicilor, cunoscută și sub numele de „verificare a adecvării“, se concentrează pe directiva privind concedierile colective, directiva privind transferul de întreprinderi și directiva de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din CE.

Raportul constată că cele trei directive ale UE sunt, în general, relevante, eficiente, coerente și se susțin reciproc. Beneficiile pe care acestea le generează depășesc, probabil, costurile.

Informarea și consultarea lucrătorilor este crucială pentru a anticipa schimbările și pentru a gestiona bine restructurarea, într-un mod responsabil din punct de vedere social. Este vorba despre un drept social fundamental, care contribuie la atenuarea conflictelor, la crearea unui climat ce stimulează cooperarea la locul de muncă și la promovarea competitivității.

Verificarea adecvării utilizează o abordare bazată pe elemente concrete, acoperind aspecte juridice, economice și sociale. Guvernele UE/SEE și reprezentanți ai organizațiilor angajaților și ai angajatorilor au fost implicați îndeaproape în acest exercițiu.

Deși evaluarea constată că, în linii mari, cele trei directive sunt adecvate scopului urmărit, aceasta pune, de asemenea, în evidență o serie de deficiențe în ceea ce privește domeniul lor de aplicare și punerea în aplicare.

În ceea ce privește domeniul de aplicare, o parte importantă a forței de muncă nu este vizată de dispoziții ca urmare a excluderii întreprinderilor mici, a administrației publice și a navigatorilor.

De asemenea, se pot aduce îmbunătățiri în ceea ce privește punerea în aplicare, în special în țările cu o tradiție mai puțin dezvoltată, prin promovarea unei culturi a informării și a consultării între partenerii sociali, prin consolidarea instituțiilor, prin promovarea acordurilor privind informarea și consultarea, prin diseminarea bunelor practici, prin sensibilizarea publicului și prin asigurarea punerii în aplicare.

„Verificarea adecvării” ia forma unui document de lucru al serviciilor Comisiei, în care sunt prevăzute o serie de posibile remedii ale deficiențelor directivelor, pornind de la buna practică a unui dialog social constructiv la diferite niveluri și între diferiți actori sociali. Sunt subliniate domeniile care necesită o examinare suplimentară și discuții, existând posibilitatea ca în viitor să se realizeze o consolidare a celor trei directive în urma unei consultări a partenerilor sociali europeni.

Comisia Europeană