În vederea adaptării pieței plăților din UE la posibilitățile oferite de piața unică și a sprijinirii creșterii economiei UE, Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri care include o nouă directivă privind serviciile de plată și o propunere de regulament privind comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată cu cardul.

Comisarul pentru piața internă și servicii, d-l Michel Barnier, a declarat: „Astăzi, piața plăților din UE este fragmentată și presupune un cost ridicat, de mai mult de 1 % din PIB­ al UE, și anume 130 de miliarde de euro pe an. Este vorba despre un cost pe care economia noastră nu și-l poate permite.

Propunerea noastră va promova piața unică digitală prin garantarea de plăți pe Internet mai ieftine și mai sigure, atât pentru comercianții cu amănuntul, cât și pentru consumatori. Modificările propuse pentru comisioanele interbancare vor elimina o barieră importantă între piețele naționale ale plăților și vor pune capăt, în cele din urmă, nivelului nejustificat de ridicat al acestor comisioane.

Vicepreședintele Joaquín Almunia a adăugat: „Comisioanele interbancare plătite de comercianții cu amănuntul se răsfrâng asupra facturilor consumatorilor. Consumatorii nu numai că nu sunt conștienți de acest lucru, ci sunt chiar încurajați, prin sisteme de retribuție, să utilizeze cardurile care le furnizează băncilor cele mai mari venituri.

Completând aplicarea normelor antitrust, regulamentul care prevede plafonarea comisioanelor interbancare va împiedica creșterea excesivă a nivelului acestor comisioane pe toate planurile. Pentru prestatorii de servicii de plată vor fi create condiții de concurență echitabile, noi actori vor putea să intre pe piață și să ofere servicii inovatoare, comercianții cu amănuntul vor realiza economii semnificative datorită reducerii comisioanelor plătite băncilor, iar consumatorii vor beneficia de această situație datorită reducerii prețurilor de vânzare cu amănuntul.”

Directiva revizuită privind serviciile de plată introduce o serie de noi elemente și îmbunătățiri importante ale pieței plăților din UE: 

  • aceasta facilitează și face mai sigură utilizarea serviciilor de plată prin Internet cu un cost scăzut, deoarece include în domeniul său de aplicare unele noi servicii, așa-numitele servicii de inițiere a plății. Acestea sunt servicii efectuate între comerciant și banca cumpărătorului, care permit realizarea de plăți electronice ieftine și eficiente fără utilizarea unui card de credit. Prestatorii de servicii de acest tip vor trebui acum să respecte aceleași standarde înalte în materie de reglementare și supraveghere ca toate celelalte instituții de plată. În același timp, băncile și toți ceilalți prestatori de servicii de plată vor trebui să sporească securitatea tranzacțiilor online prin includerea unui protocol mai strict de autentificare a clientului în vederea efectuării plății;

  • consumatorii vor fi mai bine protejați împotriva fraudei, a eventualelor abuzuri și a incidentelor de plată (de exemplu, în cazul operațiunilor de plată litigioase sau executate incorect). Consumatorilor li se va putea cere să suporte doar pierderi foarte limitate — până la maximum 50 EUR (față de 150 EUR în prezent) — în cazul plăților cu cardul neautorizate;

  • propunerea sporește drepturile consumatorilor în momentul în care aceștia realizează transferuri și remiteri de bani în afara Europei sau plătesc în monede ale țărilor terțe;

  • aceasta va promova apariția unor noi operatori și dezvoltarea de modalități inovatoare de plată cu telefonul mobil și prin Internet în Europa pentru a stimula competitivitatea UE la nivel mondial.

Regulamentul privind comisioanele interbancare va introduce, împreună cu directiva revizuită privind serviciile de plată, niveluri maxime ale comisioanelor interbancare pentru operațiunile realizate pe bază de carduri de debit și de credit de consum și va interzice suprataxele aferente acestor tipuri de carduri. Suprataxele sunt taxele suplimentare impuse de către unii comercianți pentru plata cu cardul și sunt întâlnite în special în achizițiile de bilete de avion. În cazul în care comisioanele interbancare sunt plafonate pentru cardurile de consum, costurile comercianților cu amănuntul pentru operațiunile de plată cu cardul vor fi reduse considerabil, iar suprataxele nu vor mai fi justificate.

Pe durata unei perioade de tranziție de 22 de luni, în cazul tranzacțiilor transfrontaliere se vor aplica plafoane în ceea ce privește comisioanele interbancare pentru carduri de debit și de credit, și anume, atunci când un consumator își utilizează cardul într-o altă țară sau atunci când un comerciant cu amănuntul utilizează o bancă dintr-o altă țară. După perioada respectivă, aceste plafoane se vor aplica și în cazul tranzacțiilor naționale. Plafoanele sunt stabilite la 0,2 % din valoarea tranzacției în cazul cardurilor de debit și la 0,3 % în cazul cardurilor de credit. Aceste niveluri au fost deja acceptate de către autoritățile de concurență pentru o serie de tranzacții cu carduri de tip MasterCard, Visa și Cartes Bancaires.

În cazul cardurilor care nu fac obiectul plafoanelor (în principal cardurile comerciale emise pentru întreprinderi și cele utilizate în sistemele cu trei părți, precum American Express și Diners), comercianții cu amănuntul vor putea să perceapă o suprataxă sau să refuze să le accepte. În acest fel, costurile impuse de aceste carduri costisitoare pot fi transferate direct către cei care beneficiază de ele, în loc să fie suportate de către toți consumatorii. 

Comisioanele interbancare sunt incluse în costurile pe care comercianții cu amănuntul le suportă atunci când primesc plăți cu cardul și sunt transferate, în cele din urmă, către consumatori, aceștia plătind prețuri cu amănuntul mai ridicate. Comisioanele interbancare sunt invizibile pentru consumatori, însă costurile pe care le suportă comercianții cu amănuntul și, în cele din urmă, consumatorii se ridică la zeci de miliarde de euro în fiecare an.

Nivelul comisioanelor interbancare variază semnificativ între statele membre, ceea ce sugerează că nu au o justificare clară și că impun o barieră importantă între piețele naționale ale plăților. Plafonarea comisioanelor interbancare va reduce costurile pentru comercianții cu amănuntul și consumatori și va contribui la crearea unei piețe a plăților la nivelul UE. Aceasta ar trebui, de asemenea, să încurajeze inovarea și să stimuleze furnizorii de servicii de plată să ofere noi servicii.

Revizuirea cadrului plăților din UE, în special a directivei privind serviciile de plată, și răspunsurile la Cartea verde a Comisiei „Către o piață europeană integrată a plăților efectuate cu cardul, pe Internet și de pe telefonul mobil” din 2012 (a se vedea IP/12/11), au dus la concluzia că sunt necesare și alte măsuri și actualizări la nivel de reglementare, printre care și modificări ale directivei privind serviciile de plată. Cadrul de plată ar putea astfel răspunde mai bine nevoilor unei veritabile piețe europene a plăților, contribuind pe deplin la un mediu de plată care să stimuleze concurența, inovarea și securitatea. De asemenea, modernizarea cadrului legislativ privind plățile cu amănuntul a fost definită ca una dintre acțiunile-cheie ale Actului Comisiei privind piața unică II.

Acest pachet constituie o reacție la schimbările majore ale modului în care europenii fac cumpărături și plătesc.

Aproape toți titularii de conturi din UE dețin un card de debit și 40 % dintre aceștia dețin și un card de credit. 34 % dintre cetățenii UE fac deja cumpărături prin Internet și mai mult de 50 % posedă un smartphone1, putând astfel efectua plăți cu telefonul mobil. Unele sectoare economice — cum ar fi sectorul turistic — realizează chiar cea mai mare parte a vânzărilor lor prin Internet2.

În același timp, piața UE pentru plățile efectuate cu cardul, prin Internet și cu telefonul mobil, rămâne fragmentată și se confruntă cu provocări importante, care o împiedică să se dezvolte mai mult și încetinesc potențialului de creștere al UE (provocări precum costurile divergente ale plăților care sunt suportate de consumatori și comercianți, diferențele dintre infrastructurile tehnice și incapacitatea furnizorilor de servicii de plată de a ajunge la un acord în ceea ce privește punerea în aplicare a unor standarde tehnice comune).

În plus, în timp ce plățile cu cardul devin din ce în ce mai răspândite, modelul de afaceri bazat pe „comisioane interbancare” (comisioanele plătite reciproc de bănci pentru fiecare plată cu cardul), încă predominant, promovează comisioane interbancare ridicate care se răsfrâng asupra costurilor suportate de comercianții cu amănuntul și, în cele din urmă, asupra prețurilor pentru consumatori. Acest model împiedică, de asemenea, apariția unor noi operatori.

Comisia Europeană