Responsabilii GÉANT, rețeaua paneuropeană ultrarapidă de cercetare care a contribuit la descoperirea bozonului Higgs, au anunțat că, mulțumită unei modernizări majore a rețelei, aceasta ar putea atinge viteze de până la 2 Tbps (terabiți pe secundă). Începând de miercuri, 31 iulie, capacitatea maximă disponibilă în rețeaua centrală este de 500 Gbps. Aceasta înseamnă că utilizatori individuali din 32000 de instituții de învățământ superior, institute de cercetare, școli, biblioteci, muzee, arhive naționale și spitale pot transfera date la viteze de până la 100 Gbps.

Doamna Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene, a declarat: „Pentru a ține pasul cu progresul științific mondial avem nevoie de viteză mare și de capacitate mare. Astăzi, partea referitoare la date din ecuația activității de cercetare este aproape la fel de importantă ca și cercetarea propriu-zisă. Prin această modernizare GÉANT demonstrează că se află în prim-planul pachetului privind rețeaua de cercetare.”

Asemenea viteze vor permite realizarea unei colaborări mai rapide privind proiectele cruciale și vor răspunde cererii aflate într-o creștere rapidă privind capacitatea de transfer de date. Activitățile de producere și de utilizare în comun a rezultatelor cercetărilor cunosc o creștere exponențială, ceea ce are un impact asupra infrastructurilor TIC și, în special, asupra rețelelor de cercetare. Proiectele majore care reunesc parteneri din lumea întreagă generează un volum impresionant de date care trebuie distribuite, analizate, stocate și accesate.

Grație vitezelor mari atinse în prezent, rețeaua GÉANT va oferi capacitatea esențială pentru a sprijini toate disciplinele științifice: de la fizica energiilor înalte și cercetarea spațiului îndepărtat, la disciplinele care abordează provocările cu care se confruntă societatea, cum ar fi îmbătrânirea populației, diagnosticarea bolilor și schimbările climatice.

GÉANT și-a propus să asigure o disponibilitate de 99,999 % prin identificarea și soluționarea rapidă a erorilor de rețea, precum și prin aplicarea unor elemente de securitate solide care să permită detectarea și prevenirea atacurilor răuvoitoare.

În prezent, Comisia Europeană contribuie la finanțarea rețelei GÉANT cu 41,8 milioane EUR.

Cofinanțată de Uniunea Europeană și de rețelele naționale de cercetare și educație din Europa (NREN), GÉANT urmărește să promoveze libera circulație a datelor și a cunoștințelor științifice, prin conectarea și consolidarea comunităților de cercetare și educație (R&E) din Europa și din alte regiuni ale lumii.

2 Tbps reprezintă capacitatea maximă a sistemului între două puncte ale coloanei vertebrale a rețelei.

Această nouă fază a rețelei de mare viteză modernizate este cunoscută sub numele de GN3plus. Rețeaua GÉANT reunește 38 de parteneri ai rețelelor naționale de cercetare și educație care deservesc 43 de țări, totalizând peste 50.000.000 de utilizatori finali de la peste 10.000 de instituții de învățământ superior, institute de cercetare, biblioteci, muzee, arhive naționale, spitale etc., precum și de la alte 22.000 de instituții de învățământ primar și secundar. Aceasta este exploatată prin DANTE (Regatul Unit), care conduce consorțiul proiectului, alcătuit din 41 de parteneri.

Având în vedere faptul că aproape toate disciplinele științifice depind în prezent de un volum tot mai mare de date în vederea desfășurării activităților de cercetare din cadrul acestora („avalanșa de date”), sunt necesare eforturi mai susținute pentru a menține și a asigura această poziție în beneficiul societății europene în ansamblul său. Se nasc colaborări științifice la nivel mondial în jurul unor noi instrumente (în domeniile fizicii, astronomiei, biologiei etc.), generând astfel un volum enorm de date, care trebuie să fie consultate și analizate, și utilizând instalații informatice care pot fi situate în altă parte.

Astăzi activitățile științifice, cercetarea și, din ce în ce mai mult, activitățile didactice se desfășoară în medii globale virtuale. Din această perspectivă GÉANT trebuie să le ofere comunităților care se conectează la rețea o acoperire extinsă nu numai la nivel paneuropean, ci și la nivel mondial. 65 de țări din afara Europei beneficiază de posibilitatea de a se conecta grație GÉANT, care acoperă toate continentele cu ajutorul rețelelor TEIN (rețeaua de informare transeurasiană – Asia, Pacific și Asia de Sud), EUMEDCONNECT (Marea Mediterană), RedCLARA (America Latină), CAREN (Asia Centrală), C@ribnet (zona Caraibelor) și UbuntuNet (Africa de Sud și Africa de Est), precum și al rețelelor din America de Nord, China și Japonia.

Comisia Europeană