La suspendarea domeniului major de intervenţie 3.1 al Programului operaţional regional un număr de 14 spitale şi ambulatorii din regiunea Centru, prin proiectele depuse de către autorităţile locale, sunt înscrise în competiţie pentru finanţare nerambursabilă, finanţare necesară modernizării şi dotării lor. Agenţia pentru dezvoltare regională Centru anunţă, odată cu suspendarea termenului limită de depunere a proiectelor pentru reabilitarea şi dotarea infrastructurii de sănătate, depăşirea, prin fondurile solicitate, a bugetului alocat acestui domeniu cu aproximativ 10 milioane de euro.

Cererea deschisă de proiecte pentru domeniul 3.1 a fost lansată în urmă cu doi ani, pe data de 22 ianuarie 2008, iar bugetul alocat regiunii Centru pentru astfel de proiecte a fost stabilit la 18,54 de milioane de euro. Prin aceste fonduri nerambursabile autorităţile publice locale vor obţine finanţare pentru lucrări de modernizare a clădirilor, a utilităţilor generale şi specifice, achiziţionarea de echipamente, dar şi pentru crearea sau modernizarea în spitale şi ambulatorii a facilităţilor de acces pentru persoane cu dizabilităţi fizice.

Vineri, 07 mai 2010, ora 12:00, a fost data limită pentru depunerea proiectelor de finanţare nerambursabilă prin care se pot moderniza şi echipa spitalele şi ambulatoriile din cele şase judeţe ale regiunii Centru. După doi ani de la lansarea acestui domeniu, la sediul Agenţiei pentru dezvoltare regională Centru au fost depuse de către consiliile judeţene şi locale din mediul urban un număr de 14 proiecte prin care s-au solicitat spre finanţare 28,43 milioane euro. Nici un contract de finanţare nu a fost semnat până în prezent pe acest domeniu, iar din totalul proiectelor depuse, două proiecte au fost respinse şi opt cereri sunt încă în curs de evaluare. Un număr de 4 cereri de finanţare se află în etapa premergătoare semnării contractelor de finanţare, etapa precontractuală, solicitând spre finanţare nerambursabilă suma de 3,51 de milioane de euro.

Reabilitarea şi dotarea spitalelor şi a ambulatoriilor prin fonduri nerambursabile a reprezentat o oportunitate pentru autorităţile locale, atât din mediul urban, cât şi cele din mediul rural. Din păcate şi bugetul alocat acestui domeniu s-a dovedit a fi insuficient în faţa nevoilor de finanţare ale oraşelor ce au reuşit să depună proiectele în termen.

Prin fondurile alocate domeniului vom reuşi să implementăm proiecte de reabilitare şi dotare cel puţin pentru o parte din infrastructura de sănătate din regiunea Centru. Condiţiile de spitalizare sau aparatura folosită în spitalele şi ambulatoriile publice sunt destul de departe de standardele minime europene, însă cetăţenii din zonele arondate spitalelor ce vor fi finanţate vor putea, peste 2 – 3 ani, să beneficieze de servicii medicale de calitate. Acesta este un aspect ce demonstrează respectul faţă de cetăţean, dar şi faţă de personalul angajat, conform standardelor europene în domeniul sănătăţii, motiv pentru care sunt alocate fondurile”, a declarat Simion Creţu, director general al ADR Centru.

Instrucţiunea privind suspendarea depunerii de cereri de finanţare în cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013 a fost emisă de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din cauza depăşirii sumelor disponibile spre finanţare prin domeniul major de intervenţie 3.1.

Relaţii publice,
Agenţia pentru dezvoltare regională Centru