Miercuri, 18 mai a.c., senatorul György Frunda, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului României, s-a întâlnit cu doamna Gabriela Knaul de Albuquerque e Silva, raportor special ONU pentru independenţa judecătorilor şi avocaţilor. Întrevederea s-a desfăşurat în contextul misiunii de informare pe care reprezentanta Naţiunilor Unite o efectuează în perioada 17 – 24 mai în România.

Răspunzând la întrebările raportorului ONU, preşedintele Comisiei a subliniat că legislaţia română permite utilizarea limbii materne atât în procesele penale, cât şi în cele de natură civilă, în cazul acestora din urmă costurile serviciilor de traducere fiind în sarcina părţilor, şi, de asemenea, că ţara noastră se confruntă cu un număr redus de judecători şi de procurori, ceea ce face ca în fiecare zi magistraţii să aibă un număr impresionant de cazuri de examinat, mult mai mare decât media înregistrată la nivelul Uniunii Europene. Printre plângerile adresate Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului, cele mai frecvente sunt cele care vizează problema proprietăţii şi cazurile de natură penală, aspecte care sunt aduse la cunoştinţa instituţiilor abilitate.

Preşedintele Comisiei senatoriale a declarat că Parlamentul României a adoptat Codul civil, Codul penal, Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală, instrumente inerente procesului de reformare a sistemului juridic românesc, dar că, pentru intrarea în vigoare a acestora, în luna noiembrie a.c., este nevoie de adoptarea unui număr important de acte normative de natură să permită aplicarea acestor coduri.

Referindu-se la relaţia României cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului, senatorul Frunda a menţionat că problema restituirii imobilelor naţionalizate şi acordarea despăgubirilor aferente sunt în continuare cele mai frecvente condamnări pronunţate de instituţia jurisdicţională de la Strasbourg a Consiliului Europei.

Comisia pentru politică externă a Senatului