Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a publicat în siteul de web oficial, www.fonduri-ue.ro, Proiectul de ordin privind abrogarea Ordinului nr. 1050 din 29 octombrie 2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”. MFE aşteaptă opinii pe marginea proiectului de Ordin publicat până miercuri, 31 iulie a.c.

„Vom elimina procedura de achiziţii pe care beneficiarii din mediul privat sunt obligaţi să o deruleze în prezent. Aceasta este o acţiune logică pentru că aceşti beneficiari cofinanţează proiectele din resurse proprii şi, din acest motiv, sunt interesaţi să utilizeze eficient banii. În plus, beneficiarii din mediul privat nu au experienţă în derularea de proceduri de achiziţii, ceea ce înseamnă că această obligativitate duce la întârzieri sau chiar blocaje în implementarea proiectelor”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Potrivit proiectului de ordin, dacă valoarea estimată a achiziției nu depășește pragurile valorice prevăzute de art. 19 din O.U.G nr.34/2006, beneficiarul achiziționează  direct produse, servicii sau lucrări. Dacă valoarea estimată a achiziției depășește pragurile valorice prevăzute de art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, atunci beneficiarii privați vor aplica procedura simplificată, respectiv:

– în cazul contractelor de furnizare de servicii beneficiarii privați aplică procedura simplificată fără să existe o limită valorică superioară de la care să se aplice dispozițiile O.U.G nr. 34/2006;

– în cazul contractelor de servicii şi lucrări beneficiarii privați aplică procedura simplificată dacă nu îndeplinesc cumulativ condițiile de la art. 9 lit. c și c1 din actul normativ menţionat.

Consuela Stegărescu,
consilier personal, Cabinetul ministrului Fondurilor Europene