Utilizatorii telefoniei mobile de pe teritoriul Uniunii Europene plătesc tarife extrem de diferite pentru aceleași servicii. Cea mai mare diferență vizează apelurile mobile naționale: între Lituania, țara cu cele mai mici tarife, și Olanda, țara cu cele mai mari tarife, există o diferență de 774 %.

Aceste diferențe de preț nu pot fi explicate prin diferențe de calitate, prin diferențe privind costul de prestare a serviciului sau prin diferențe între țări în ceea ce privește puterea de cumpărare a consumatorilor.

  Neelie Kroes, vicepreședintele Comisiei Europene, a declarat: „Din aceste cifre reiese clar faptul că cele 28 de piețe de telecomunicații naționale din Europa nu aduc consumatorilor aceleași avantaje pe care le-ar genera o piață unică. Este esențial să se ia rapid măsuri la nivelul întregii UE pentru a realiza o piață unică veritabilă și un grad optim de conectare la nivelul întregului continent.”

  Tariful mediu pe minut (în eurocenți) în sectorul comunicațiilor mobile

  În cazul altor categorii de bunuri și servicii de bază din cadrul pieței unice europene diferențele de preț sunt mult mai mici. De exemplu, un litru de lapte costă între 0,69 EUR și 0,99 EUR, diferența de preț fiind de 43 %. În cazul unei achiziții ocazionale, cum ar fi un iPad, diferența de preț este de doar 11 % la nivelul UE.

  UE este o piață unică, de ce variază atât de mult tarifele apelurilor telefonice?

  Exemple de tarife practicate de diverși operatori pentru apeluri mobile internaționale (pe minut)

  În septembrie, vicepreședintele Comisiei Europene, doamna Neelie Kroes, va prezenta un nou pachet legislativ destinat să consolideze piața unică a telecomunicațiilor.

  Comisia Europeană